Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ240 Ziyafet Hizmetleri Yönetimi 927003 2 4 4

Dersin Amacı

İşletme içi ve işletme dışı yiyecek-içecek hizmetlerinin önemi, ziyafet (banket) ve catering kavramları, ziyafet ve ikram hizmetlerinde yönetim ve yönetimin fonksiyonları, ziyafetlerden beklenen faydanın sağlanması için yapılması gerekenler, ziyafet ve ikram hizmetlerinin satış ve pazarlaması ile ilgili konularda öğrencilerin bilgi sahibi olması ve sektöre hazır hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Yusuf ÇATALKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yılmaz, Y. (2006), Otel ve Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Ziyafet Organizasyonu ve Yönetimi, Ankara: Detay Yayıncılık Sevinç, N. (2004), Ziyafet ve İkram Yönetimi, Ankara: Detay Yayıncılık

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ziyafet ve ikram hizmetleri tanım ve önemi, ziyafet organizasyonlarında rezervasyon, ziyafet organizasyonlarında planlama, ziyafet salonlarının hazırlanması, ziyafet organizasyonlarında servis çeşitleri, ziyafet organizasyonlarında satış ve maliyet analizi, hijyen-sanitasyon

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 4 3 12
12 Takım/Grup Çalışması 3 3 9
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 13 13
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yiyecek-İçecek Hizmet Sektörü ve Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Yönetim Fonksiyonları ZİYAFET HİZMETLERİ YÖNETİMİ HAFTA 1.pdf
2 Ziyafet ve İkram Hizmetleri Tanım ve Önemi ZİYAFET HİZMETLERİ YÖNETİMİ HAFTA 2.pdf
3 Ziyafet ve İkram Hizmetlerinde Yönetim ZİYAFET HİZMETLERİ YÖNETİMİ HAFTA 3.pdf
4 Ziyafet Hizmetlerinin Satış ve Pazarlanması ZİYAFET HİZMETLERİ YÖNETİMİ HAFTA 4.pdf
5 Büfe - Kokteyl ve Toplantı Organizasyonu ZİYAFET HİZMETLERİ YÖNETİMİ HAFTA 5.pdf
6 Ziyafetin Planlanması ve Rezervasyon İşlemleri ZİYAFET HİZMETLERİ YÖNETİMİ HAFTA 6.pdf
7 Ziyafet Salonlarının Özellikleri ve Düzenlenmesi ZİYAFET HİZMETLERİ YÖNETİMİ HAFTA 7.pdf
8 Ara Sınav ZİYAFET HİZMETLERİ YÖNETİMİ HAFTA 8.pdf
9 Ziyafetlerde Protokol ve Servis ZİYAFET HİZMETLERİ YÖNETİMİ HAFTA 9.pdf
10 Ziyafet Organizasyonlarında Oturma Düzeni
11 Ziyafet Organizasyonlarında Menü ZİYAFET HİZMETLERİ YÖNETİMİ HAFTA 11.pdf
12 Ziyafet Organizasyonlarında Yiyecek Üretim Sürecinin Kontrolü ZİYAFET HİZMETLERİ YÖNETİMİ HAFTA 12.pdf
13 Ziyafetler Organizasyonlarında Maliyet Analizi ve Fiyatlama ZİYAFET HİZMETLERİ YÖNETİMİ HAFTA 13.pdf
14 Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hijyen-Sanitasyon ve İş Güvenliği ZİYAFET HİZMETLERİ YÖNETİMİ HAFTA 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268458 Ziyafet hizmetlerinin önemini anlayabilir.
2 1268459 Ziyafet menü çeşitlerini bilir.
3 1268460 Ziyafet planlamasını yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68427 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
2 68439 Turizm bilgi ve kültürüne sahip olur.
3 68426 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanma becerisi kazanır.
4 68430 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirme, değerlendirme, geliştirme ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerme becerisine sahiptir..
5 68431 Alanı ile ilgili rapor hazırlama, tartışma, analiz etme ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunma becerisine sahiptir.
6 68432 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç-gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
7 68434 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 68435 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
9 68438 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.
10 68433 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 68436 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
12 68437 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 4 4 3 3 3
2 4 3 3 4 4 2 3
3 4 4 4 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek