Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ANS105 Genel Farmakoloji 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Anestezi Programı öğrencilerine, hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında genel bilgi vermek, ilaçların kullanım alanlarını ve tedavi şekillerini tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Selma ALAKUŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.) Prof.Dr.M.İ.Cingi.Prof.Dr.M.Erol.1991. Farmakoloji Eskişehir. 2.) Prof.Dr. İ.Dökmeci. Sağlık Yüksek Okulları İçin Farmakoloji. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji. 3.) Doç.Dr. H. Kara Sağlık Yüksek Okulları İçin Farmakoloji. Fırat Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu. Elazığ. 4.)Prof.Dr. Oğuz Kayaalp. Tıbbi Farmakoloji. Hacettepe Ünv. Tıp Fak. Eylül 2002. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel Farmakolojiye Giriş; İlaç Uygulama Yolları; Farmakokinetik (Farmakokinetik Modeller; İlaçların Emilimi, Dağılımı, Biyotransformasyonu ve Eliminasyonu); Farmakodinami (İlaçların Etki Mekanizmaları, Doz/Derişim-Etki İlişkisi); İlaçların Etkilerini Değiştiren Etkenler; Farmakokinetik ve Farmakodinamik Düzeyde İlaç Etkileşmeleri; Ters İlaç Tepkimeleri; İlaçların Toksik Etkileri; İlaç Bağımlılığı ve Suistimali; Reçete ve Uygun İlaç Tedavisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 1 12
10 Tartışma 4 1 4
11 Soru-Yanıt 4 1 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
34 Okuma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Farmakolojiye Giriş 1.Farmakolojiye Giriş.Ans.pdf
2 İlaçların Tanımı 2.İlaçların tanımı.Ans.pdf
3 İlaçların Veriliş Yolları 3. İlaçların veriliş Yolları.Ans.pdf
4 Farmakodinami 4.Farmakodinami.Ans.pdf
5 Farmakokinetik 5 Farmakokinetik.Ans.pdf
6 İlaçların Toksik tesirleri 6 İlaçların toksik Etkileri.Ans.pdf
7 Santral sinir sistemi ilaçları 7 Santral Sinir Sistemi İlaçları.Ans.pdf
8 Otonom sinir sistemi ilaçları 8 Otonom Sinir Sistemi İlaçları.Ans.pdf
9 Ara sınav
10 Kalp İlaçları 10 Kalp İlaçları.Ans.pdf
11 Kemoterapötikler 11 Kemoterapötikler.Ans.pdf
12 Lokal anestezik İlaçları 12 Lokal Anestezik İlaçlar.Ans.pdf
13 Genel anestezik ilaçlar 13 Genel Anestezik İlaçlar.Ans.pdf
14 Solunum ve sindirim sistemi İlaçları 14 Solunum ve Sindirim Sis. İlaçları.Ans.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1204347 Farmakolojiye ait tanım ve kavramları hakkında bilgi edinir.
2 1204421 Farmakokinetik ve farmakodinamiye ait açıklamaları tanımlar.
3 1204449 İlaçların uygulandıktan sonra organizmada görülebilecek istenmeyen toksik etkileri hakkında bilgi edinir.
4 1204475 Kemoterapötiklerin kullanım alanlarını, kullanılan ilaç türlerini, etki mekanizmalarını tedavilerini ve önemli yan etkilerini tanımlar.
5 1204551 Üreme Sistemi Hormonları, Doğum Kontrol İlaçları, Uterus Hareketlerini etkileyen ilaçlar hakkında bilgi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65213 Anestezi Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 65214 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 65215 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
4 68612 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68613 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68614 Anestezi Programı alanında elde ettiği bilgiler ile anestezi ve anestezi cihazları ilgili bir sorun ile karşılaşıldığında sorunları analiz eder.
7 68615 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68616 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68617 Anestezi Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 69906 Yeni Program Çıktısı
11 68618 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
12 68619 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
13 68620 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
14 68621 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. .
15 69907 Yeni Program Çıktısı
16 68622 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
17 68623 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
18 68624 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 1 5 1 5 2 1 1 2 1 2 2 2 1
2 5 1 2 1 1 5 3 2 3 2 1 1 3 2 4 1
3 4 4 4 4 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 4
4 2 4 4 4 5 3 1 4 5 5 5 5 2 4 5 5
5 2 5 3 5 4 1 4 1 4 4 3 5 1 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek