Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ANS106 Anestezik Farmakoloji 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere, premedikasyonda, genel anestezide, lokal anestezide kullanılan ilaç çeşitleri hakkında bilgi ve bu ilaçları hazırlayabilme becerisi kazandırmaktır , anestezi sırası ve sonrasında gelişecek komplikasyonlar hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Selma ALAKUŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.) Prof.Dr.M.İ.Cingi.Prof.Dr.M.Erol.1991. Farmakoloji Eskişehir. 2.) Prof.Dr. İ.Dökmeci. Sağlık Yüksek Okulları İçin Farmakoloji. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji. 3.) Doç.Dr. H. Kara Sağlık Yüksek Okulları İçin Farmakoloji. Fırat Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu. Elazığ. 4.) Prof.Dr. Oğuz Kayaalp. Tıbbi Farmakoloji. Hacettepe Ünv. Tıp Fak. Eylül 2002. Ankara. 5) Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbı Farmakoloji, Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp, 12. Edition, 2009 6) Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler, Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp, 4.Edition, 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anestezinin tarihçesi,Gaz Anestezikler, Buharlaşabilen Sıvı Anestezikler, İntravenöz Anestezikleri, İntravenöz Anesteziklerkullanılş şekileri,böbrek fonksiyonlarını etkileyen ilaçlar,Sedasyon, Premedikasyon Amacıyla Kullanılan İlaçlar, Antikolinerjik ve Antihistaminik İlaçlar,Mide Asidi ve Volümünü Azaltan İlaçlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 6 1 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
49 Performans 13 1 13
54 Ev Ödevi 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anestezide öncüler ve keşifler tarihi.
2 Farmakolojik premedikasyon.
3 İntravenöz anestezik ajanlar
4 Anestezik etkili ilaçlar
5 Seyrek görülen hastalıklarda anestezi.
6 Obez hastalarda anestezi.
7 Metabollik endokrin sistem hastalıklarında anestezi.
8 Ara sınav
9 Sinir kas kavşağını etkileyen hastalıklar ve anestezi.
10 Anestezi sırasında ve sonrasında gelişebilen komplikasyonlar.(1)
11 Anestezi sırasında ve sonrasında gelişebilen komplikasyonlar.(2)
12 Mide asitini ve volümünü azaltan ilaçlar.
13 İntravenöz anesteziklerin antagonist ilaçları.
14 Böbrek fonksiyonlarını ve elektrolit metabolitlerini etkileyen ilaçlar
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1156585 Anestezide kullanılan ilaçları ile onların kullanımı, yan tesirleri, bilirler.
2 1168940 Anestezik ilaçaları uygulayabilir,yan etkilerini tanımlayabilir, dozlarını hesaplayabilir.
3 1169031 Premedikasyon ilaçlarını uygulayabilir,yan etkilerini tanımlayabilir, dozlarını hesaplayabilir.
4 1160611 Adrenerjik ilaçları uygulayabilir,yan etkilerini tanımlayabilir, dozlarını hesaplayabilir
5 1166757 Kas gevşetici olarak kullanılan ilaç çeşitlerini uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65213 Anestezi Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 65214 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 65215 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
4 68612 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68613 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68614 Anestezi Programı alanında elde ettiği bilgiler ile anestezi ve anestezi cihazları ilgili bir sorun ile karşılaşıldığında sorunları analiz eder.
7 68615 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68616 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68617 Anestezi Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 69906 Yeni Program Çıktısı
11 68618 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
12 68619 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
13 68620 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
14 68621 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. .
15 69907 Yeni Program Çıktısı
16 68622 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
17 68623 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
18 68624 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 4 3 3 3 3
2 1 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4
3 3 3 4 3 3 3 4 3 4
4 1 4 4 4 4 4 3 4 3
5 1 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek