Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ANS106 Anestezik Farmakoloji 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere, premedikasyonda, genel anestezide, lokal anestezide kullanılan ilaç çeşitleri hakkında bilgi ve bu ilaçları hazırlayabilme becerisi kazandırmaktır , anestezi sırası ve sonrasında gelişecek komplikasyonlar hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Selma ALAKUŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.) Prof.Dr.M.İ.Cingi.Prof.Dr.M.Erol.1991. Farmakoloji Eskişehir. 2.) Prof.Dr. İ.Dökmeci. Sağlık Yüksek Okulları İçin Farmakoloji. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji. 3.) Doç.Dr. H. Kara Sağlık Yüksek Okulları İçin Farmakoloji. Fırat Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu. Elazığ. 4.) Prof.Dr. Oğuz Kayaalp. Tıbbi Farmakoloji. Hacettepe Ünv. Tıp Fak. Eylül 2002. Ankara. 5) Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbı Farmakoloji, Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp, 12. Edition, 2009 6) Klinik Farmakolojinin Esasları ve Temel Düzenlemeler, Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp, 4.Edition, 2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anestezinin tarihçesi,Gaz Anestezikler, Buharlaşabilen Sıvı Anestezikler, İntravenöz Anestezikleri, İntravenöz Anesteziklerkullanılş şekileri,böbrek fonksiyonlarını etkileyen ilaçlar,Sedasyon, Premedikasyon Amacıyla Kullanılan İlaçlar, Antikolinerjik ve Antihistaminik İlaçlar,Mide Asidi ve Volümünü Azaltan İlaçlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 6 1 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
49 Performans 13 1 13
54 Ev Ödevi 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anestezinin tanımı ve tarihsel gelişimi ANS1HF.pdf
2 İntravenöz anestezik ilaçlar ANS2HF.pdf
3 İnhalasyon Anestezikleri ANS3HF.pdf
4 Anestezi ve ameliyat öncesi değerlendirme ANS4HF.pdf
5 Genel anestezi uygulamaları ANS5HF.pdf
6 Ameliyathane dışı anestezi uygulamaları ANS6HF.pdf
7 Anestezi Komplikasyonları ANS7HF.pdf
8 Santral sinir blokları ANS8HF.pdf
9 Ara sınav
10 Obezite ve hipertansiyon ANS10HF.pdf
11 Endokrin sistem hastalıklarında anestezi ANS11HF.pdf
12 Solunum sistemi hastalıkları ve anestezi ANS12HF.pdf
13 Periferik sinir blokları ANS13HF.pdf
14 Anestezi uygulamalarında diğer özel durumlar ANS14HF.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1385487 Anestezide kullanılan ilaçları ile onların kullanımı, yan tesirleri, bilirler.
2 1397220 Anestezik ilaçaları uygulayabilir,yan etkilerini tanımlayabilir, dozlarını hesaplayabilir.
3 1397307 Premedikasyon ilaçlarını uygulayabilir,yan etkilerini tanımlayabilir, dozlarını hesaplayabilir.
4 1389329 Adrenerjik ilaçları uygulayabilir,yan etkilerini tanımlayabilir, dozlarını hesaplayabilir
5 1395161 Kas gevşetici olarak kullanılan ilaç çeşitlerini uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72945 Anestezi Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 72946 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 72947 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
4 76344 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 76345 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 76346 Anestezi Programı alanında elde ettiği bilgiler ile anestezi ve anestezi cihazları ilgili bir sorun ile karşılaşıldığında sorunları analiz eder.
7 76347 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 76348 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 76349 Anestezi Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 77621 Yeni Program Çıktısı
11 76350 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
12 76351 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
13 76352 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
14 76353 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. .
15 77622 Yeni Program Çıktısı
16 76354 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
17 76355 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
18 76356 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 4 3 3 3 3
2 1 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4
3 3 3 4 3 3 3 4 3 4
4 1 4 4 4 4 4 3 4 3
5 1 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek