Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ANS216 Reanimasyon-II 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Yoğun bakım ünitesinin işleyişi, hasta takip ve bakımının kavranması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Fatih Özkan

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 5 70
7 Laboratuvar 12 2 24
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 REANİMASYON ÜNİTESİNDE İŞ ORGANİZASYONU YAPMAK
2 POZİSYON DEĞİŞİKLİĞİ, BASI YARASI
3 KANÜL/KATETER BAKIMI
4 STOMA BAKIMI, ENDOTRAKEAL TÜP BAKIMI
5 AĞIZ BAKIMI
6 SAÇ VE VÜCUT BAKIMI
7 SAÇ VE VÜCUT BAKIMI
8 ENTERAL BESLENME, PARENTERAL BESLENME
9 MEKANİK VENTİLATÖRÜ KULLANMA
10 MEKANİK VENTİLATÖRÜ KULLANMA
11 REANİMASYON ÜNİTESİNDE HASTA TAKİBİ
12 REANİMASYON ÜNİTESİNDE HASTA TAKİBİ
13 REANİMASYON ÜNİTESİNDE HASTA TRANSFERi
14 REANİMASYON ÜNİTESİNDE HASTA TRANSFERi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
104941 1504196 Yoğun bakım ünitesinin işleyişini bilir
104942 1504197 Hasta takibini bilir
104943 1504198 Hasta bakımını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72945 Anestezi Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 72946 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 72947 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
4 76344 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 76345 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 76346 Anestezi Programı alanında elde ettiği bilgiler ile anestezi ve anestezi cihazları ilgili bir sorun ile karşılaşıldığında sorunları analiz eder.
7 76347 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 76348 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 76349 Anestezi Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 77621 Yeni Program Çıktısı
11 76350 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
12 76351 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
13 76352 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
14 76353 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. .
15 77622 Yeni Program Çıktısı
16 76354 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
17 76355 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
18 76356 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
104941 4 4
104942 4 4 4
104943 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek