Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ANS210 Meslek Etiği 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Meslek yaşamında karşılaşılabilecek etik ve hukuki sorunlarla baş edebilme becerisini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ramazan Bayram KARAKAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
10 Tartışma 6 1 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 3 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etik ve ahlak kavramlarını incelemek Meslek Etiği...ppt
2 Etik ve ahlak kavramlarını incelemek Meslek Etiği...ppt
3 Etik sistemlerini incelemek Meslek Etiği...ppt
4 Etik sistemlerini incelemek Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek Meslek Etiği...ppt
5 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek Meslek Etiği...ppt
6 Meslek etiğini inceleme Meslek Etiği...ppt
7 Meslek etiğini inceleme Meslek Etiği...ppt
8 Meslek etiğini inceleme Meslek Etiği...ppt
9 Meslek etiğini inceleme Meslek Etiği...ppt
10 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek Meslek Etiği...ppt
11 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek Meslek Etiği...ppt
12 Sosyal sorumluluk kavramını incelemek Meslek Etiği...ppt
13 Sosyal sorumluluk kavramını incelemek Meslek Etiği...ppt
14 Sosyal sorumluluk kavramını incelemek Meslek Etiği...ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
114098 1504104 Etiğin temel kavramlarını değerlendirebilecektir.
114099 1504105 Etik sorunları değerlendirebilecektir.
114100 1504106 Hukuki sorumlulukları değerlendirebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 72945 Anestezi Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 72946 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 72947 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
4 76344 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 76345 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 76346 Anestezi Programı alanında elde ettiği bilgiler ile anestezi ve anestezi cihazları ilgili bir sorun ile karşılaşıldığında sorunları analiz eder.
7 76347 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 76348 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 76349 Anestezi Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 77621 Yeni Program Çıktısı
11 76350 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
12 76351 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
13 76352 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
14 76353 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. .
15 77622 Yeni Program Çıktısı
16 76354 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
17 76355 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
18 76356 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
114098 3 4 4 5
114099 3 4 4 5
114100 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek