Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ANS214 Sağlık Yönetimi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Sağlık Kurumları yapısı ve yönetimi hakkında nitelikli bilgiye sahip bireyler yetiştirmek.Sağlık Kurumlarının etkili ve verimli çalışmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Aysel ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Kavuncubaşı, Ş., Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Siyasal Kitabevi: Ankara,2000. 2-Kıral,H.,Hastane İşletmeleri Yönetiminde Temel Bilgiler,SSYB Mesleki Öğrenim Genel Müdürlüğü: Ankara, 1976. 3-Seçim,H.,Hastane Yönetim ve Organizasyonu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 1991. 4-Hayran,O., Sur,H.,Hastane Yöneticiliği, Nobel Tıp Kitabevi,1997. 5-Özdilek,Ş., Akgün,N.,Hastane İdaresi ve Organizasyonu, Ankara,Yarıaçık Cezaevi Matbaası,1970. 6-Hayran O., “Stratejik Yönetim Hastane Yöneticiliği (Ed: Hayran O., Sur H.), İstanbul,Nobel Tıp Kitabevi,1997. 7-Mutlu. A. ,Işık. A. Sağlık Ekonomisi ve Politikaları,Marmara Üniversitesi Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi,İstanbul, 2002. 8-Chip Calwell, Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Yönetim, Sistem yayıncılık,Ankara,1998. 9-Ateş,M.,Sağlık Hizmetleri Yönetimi,İstanbul,Beta Yayınevi,2011. 10-Bektaş, Ç.,İşletme Yönetimi,İstanbul,Beta Yayınevi,2018. 11.AÖF.(2012).Sağlık Kurumları Yönetimi-I, Eskişehir:Anadolu Üniversitesi. 12.İ.Ü.İşletme Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri, İKY (8.Baskı),Beta Yayınevi:İstanbul, 2018. Diğer internet kaynakları ve makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 2 6 12
49 Performans 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim ve Tarihçesi
2 Yönetim ve Fonksiyonları
3 Yönetici ve Özellikleri
4 Personel Yönetiminde Sistemler
5 Sağlık Bakanlığı Tarihçesi ve Teşkilat Yapısı
6 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları
7 Sağlık Hizmetleri,Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
8 Ara Sınav
9 Hastaneler ve Özellikleri
10 Hastanelerin Sınıflandırılması
11 Yataksız Sağlık Kuruluşları ve Görevleri
12 Uluslararası Sağlık Kuruluşları
13 Sağlık Personeli İstihdamı
14 Devlet Memurları Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304628 Yönetim ve yönetici kavramlarını öğrenir
2 1304629 Sağlık kurumlarının yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur
3 1304630 Sağlık Hizmetleri örgütlenmesini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65213 Anestezi Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 65214 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 65215 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
4 68612 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68613 Anestezi Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68614 Anestezi Programı alanında elde ettiği bilgiler ile anestezi ve anestezi cihazları ilgili bir sorun ile karşılaşıldığında sorunları analiz eder.
7 68615 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68616 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68617 Anestezi Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 69906 Yeni Program Çıktısı
11 68618 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
12 68619 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
13 68620 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
14 68621 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. .
15 69907 Yeni Program Çıktısı
16 68622 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
17 68623 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
18 68624 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 1 5 4 1 3 5 4 4 5 5 1 4 5 5
2 5 5 1 4 4 2 3 4 4 3 4 5 2 4 5 5
3 5 5 1 4 4 1 3 5 4 4 3 5 2 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek