Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AYP105 Acil Hasta Bakımı I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Hasta ya da yaralıya birincil ve ikincil değerlendirme tekniklerini uygulayabilmek ve tıbbi acillerde, acil bakım uygulama yeterliliği kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Asuman ŞENER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

USTA G, SARI A, Tüm Yönleriyle Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) Uygulamaları, Yayınevi: Kongre Kitabevi, ISBN: 978-605-80509-6-9, YIL: 2019 ÖZEL G, AKBUĞA ÖZEL B, ÖZCAN C, İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Paramedik, Yayınevi : Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776951, YIL: 2017 YAVUZ S , YAVUZ G, Paramedikler İçin Hastane Öncesi Acil Tıp (Kapsamlı Başvuru Kitabı), ISBN: 9786059215299 YIL: 2017 EKŞİ A, Hastane Öncesi Acil Hasta Bakımı Cilt 1,Yayınevi KİTAPANA ISBN: 9786058443181, YIL:2015 ERC Kılavuzu 2015 AHA Kılavuzu 2015 Erişkin İleri Yaşam Desteği Eğitim Kitabı (İLYAD) 2018 Sağlık Çalışanları Temel Eğitim Kitabı ISBN: 978-975-590-588-4 Sağlık Bakanlığı Yayın No: 952, 2015 Sağlık Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,112 Öğrenim Rehberi, Ankara, 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim hedefleri Birincil Değerlendirme Teknikleri Hasta veya Yaralının Birincil Değerlendirilmesi İkincil Değerlendirme Teknikleri Hasta veya Yaralının İkincil Değerlendirilmesi Vital Bulgular Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek, Pulmoner Aciller Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek, Kardiyovasküler Aciller Temel EKG

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
11 Soru-Yanıt 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24
49 Performans 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı: Giriş , amaç ve Öğrenim hedefleri AYP105-AHB1,HAFTA 1.pdf
2 Birincil Değerlendirme Teknikleri AYP105-AHB1,HAFTA 2.pdf
3 Hasta veya Yaralının Birincil Değerlendirilmesi AYP105-AHB1,HAFTA 3.pdf
4 İkincil Değerlendirme Teknikleri AYP105-AHB1,HAFTA 4.pdf
5 Hasta veya Yaralının İkincil Değerlendirilmesi AYP105-AHB1,HAFTA 5.pdf
6 Vital Bulgular AYP105-AHB1,HAFTA 6.pdf
7 Solunum Sistemi Hastalıklarını Değerlendirmek AYP105-AHB1,HAFTA 7.pdf
8 Pulmoner Aciller AYP105-AHB1,HAFTA 8.pdf
9 VİZE
10 Pulmoner Aciller AYP105-AHB1,HAFTA 10.pdf
11 Kardiyovasküler Sistem Hastalıklarını Değerlendirmek AYP105-AHB1,HAFTA 11.pdf
12 Kardiyovasküler Aciller
13 Kardiyovasküler Aciller AYP105-AHB1,HAFTA 13.pdf
OLGU-1.pdf
OLGU-2.pdf
OLGU-3.pdf
OLGU-4.pdf
OLGU-5.pdf
OLGU-6.pdf
OLGU-7.pdf
OLGU-8.pdf
OLGU-9.pdf
OLGU-10.pdf
14 Temel EKG AYP105-AHB1,HAFTA 14.pdf
15 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1176922 Hasta ya da yaralının birincil ve ikincil değerlendirmesini yapabilmek.
2 1198786 Vital bulguları değerlendirmek ve temel ekg bilgisine sahip olmak
3 1279837 Solunum sistemi ve kardiyovasküler sistem hastalıklarını değerlendirerek bu sistem acillerine müdahalede bulunmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70157 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 70158 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 70159 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 70160 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 70161 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 70287 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 70162 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 5 5 5
2 5 3 5 5 5 5
3 5 3 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek