Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AYP106 Farmakoloji 927001 1 2 3

Dersin Amacı

İlk ve Acil Yardım öğrencilerine, hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında genel bilgi vermek, ilaçların kullanım alanlarını ve tedavi şekillerini tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Selma ALAKUŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.) Prof.Dr.M.İ.Cingi.Prof.Dr.M.Erol.1991. Farmakoloji Eskişehir. 2.) Prof.Dr. İ.Dökmeci. Sağlık Yüksek Okulları İçin Farmakoloji. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji. 3.) Doç.Dr. H. Kara Sağlık Yüksek Okulları İçin Farmakoloji. Fırat Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu. Elazığ. 4.)Prof.Dr. Oğuz Kayaalp. Tıbbi Farmakoloji. Hacettepe Ünv. Tıp Fak. Eylül 2002. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel Farmakolojiye Giriş; İlaç Uygulama Yolları; Farmakokinetik (Farmakokinetik Modeller; İlaçların Emilimi, Dağılımı, Biyotransformasyonu ve Eliminasyonu); Farmakodinami (İlaçların Etki Mekanizmaları, Doz/Derişim-Etki İlişkisi); İlaçların Etkilerini Değiştiren Etkenler; Farmakokinetik ve Farmakodinamik Düzeyde İlaç Etkileşmeleri; Ters İlaç Tepkimeleri; İlaçların Toksik Etkileri; İlaç Bağımlılığı ve Suistimali; Reçete ve Uygun İlaç Tedavisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 2 5 10
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
49 Performans 6 1 6
54 Ev Ödevi 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Farmakolojiye Giriş AYP1HF.pdf
2 İlaçların tanımı AYP2HF.pdf
3 İlaçların veriliş yolları AYP3HF.pdf
4 Farmakodinami AYP4HF.pdf
5 Farmakokinetik AYP5HF.pdf
6 İlaçların Toksik tesirleri AYP6HF.pdf
7 Santral Sinir Sistemi ilaçları AYP7HF.pdf
8 Otonom sinir sistemi ilaçları AYP8HF.pdf
9 Arasınav
10 Kalp İlaçları AYP10HF.pdf
11 Kemoterapötikler AYP11HF.pdf
12 Lokal Anestezikler AYP12HF.pdf
13 Genel Anestezikler AYP13HF.pdf
14 Solunum ve sindirim ilaçları AYP14HF.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1151714 Farmakolojiye ait tanım ve kavramları hakkında bilgi edinir.
2 1158885 Farmakokinetik ve farmakodinamiye ait açıklamaları tanımlar.
3 1144199 İlaçların uygulandıktan sonra organizmada görülebilecek istenmeyen toksik etkileri hakkında bilgi edinir.
4 1146740 Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi, Böbrek Sistemi, Kalp Damar Sistemi ilaçlarının hangi organ ve sistemleri etkilediklerini tanımlar.
5 1145538 Kemoterapötiklerin kullanım alanlarını, kullanılan ilaç türlerini, etki mekanizmalarını tedavilerini ve önemli yan etkilerini tanımlar.
6 1155104 Üreme Sistemi Hormonları, Doğum Kontrol İlaçları, Uterus Hareketlerini etkileyen ilaçlar hakkında bilgi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70157 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 70158 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 70159 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 70160 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 70161 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 70287 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 70162 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 3
2 3 4 2
3 4 4
4 3 3 2 4 4
5 3 4 3
6 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek