Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AYP101 Anatomi-I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Anatomi terminolojisi, genel tıbbi terimler, insan vücudunun organizasyonu ve sistemleri hakkında bilgi vermek ve pratik uygulamalar yaptırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Gürsel AK GÜVEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Netter FH. Atlas of human anatomy. Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hareket Sistemi Anatomisi, Dolaşım Sistemi Anatomisi, Solunum Sistemi Anatomisi, Sindirim Sistemi Anatomisi, Üriner Sistem Anatomisi, Kadın Genital Sistem Anatomisi, Erkek Genital Sistem Anatomisi, Endokrin Sistem Anatomisi, Periferik Sinir Sistemi Anatomisi, Merkezi Sinir Sistemi Anatomisi, Duyu Organları Anatomisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hücre, doku, organ ve sistemler, insan vücudunun anatomik bölümleri ve bölgeleri 1. DERS ANATOMİYE GİRİŞ VE TERMİNOLOJİ.mp4
1. ANATOMİYE GİRİŞ VE TERMİNOLOJİ.pdf
2 Hareket sistemi iskelet sistemi 2. HAREKET SİSTEMİNE GİRİŞ VE KAFA KEMİKLERİ.mp4
2. HAREKET SİSTEMİNE GİRİŞ VE KAFA KEMİKLERİ.pdf
3 Hareket sistemi iskelet sistemi İSKELET SİS. AKSİYAL-APENDİKÜLER İSKELET -2 (1).mp4
İSKELET SİS. AKSİYAL-APENDİKÜLER İSKELET -2.pdf
4 Eklem sistemi HAREKET SİSTEMİ EKLEM ANATOMİSİ (2).mp4
HAREKET SİSTEMİ EKLEM ANATOMİSİ2020.pdf
5 Kas sistemi KAS ANATOMİSİ.pdf
KASLAR (1).mp4
6 Solunum Sistemi : Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları SOLUNUM SİS. ANATOMİSİ.pdf
SOLUNUM SİSTEMİ ANATOMİSİ.mp4
7 Solunum Sistemi : Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları Respiratory System: Anatomical structures of upper and lower respiratory tract SOLUNUM SİS. ANATOMİSİ.pdf
SOLUNUM SİSTEMİ ANATOMİSİ.mp4
8 Dolaşım sistemi: Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar DOLAŞIM SİSTEMİ ANATOMİSİ.pdf
DOLAŞIM SİSTEMİ ANATOMİSİ.mp4
9 Dolaşım sistemi: Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ.mp4
DOLAŞIM SİST. II KAN DAMARLARI ANATOMİSİ 2020.pdf
DOLAŞIM SİST. II KAN DAMARLARI ANATOMİSİ 2020SES.mp4
10 Dolaşım sistemi: Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar https://avys.omu.edu.tr/video/2/185597
DOLAŞIM SİST. II KAN DAMARLARI ANATOMİSİ 2020.pdf
11 Sinir sistemi https://avys.omu.edu.tr/video/2/194633
BEYİN SİNÜS-ZAR VE VENTRİKÜLLERİ.pdf
12 Sinir sistemi SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ2020.pdf
https://avys.omu.edu.tr/video/2/185622
13 Sinir sistemi https://avys.omu.edu.tr/video/2/185622
SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ2020.pdf
14 Sindirim Sistemi: Sindirim yolu organları ve Sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları SİNDİRİM SİSTEMİ ANATOMİSİ .pdf
https://avys.omu.edu.tr/video/2/198495

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1574162 İnsan vücudundaki yapı ve organların temel ve klinik anatomisini öğrenir.
2 1574163 Vücut sistemlerinin anatomisini öğrenir.
3 1574164 Klinik problemlerin çözümünde temel ve sistem anatomi bilgilerini kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77869 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 77870 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 77871 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 77872 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 77873 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 77999 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 77874 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 4 2 2
2 5 5 3 4 4 3 2
3 5 5 3 5 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek