Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AYP107 Acil Sağlık Hizmetleri I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrenciye sağlık hizmetlerini ve acil sağlık hizmetlerini tanıtmak, acil sağlık hizmetleri ile ilgili ülkemizdeki mevzuat ve işleyiş konusunda bilgi kazandırmak, ambulans ve acil sağlık araçları ve bu araçlara ilişkin donanımları ayırt etme ve tanıma yeteneği kazandırmak, öğrenciyi kendi ve hasta güvenliğini sağlama konusunda bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Tuğba ÇINARLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğr. Gör. Gürkan ÖZEL, Yrd. Doç. Dr. Betül AKBUĞA ÖZEL, Yrd. Doç. Dr. Cihangir ÖZCAN, İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Paramedik, Yayınevi : Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776951, YIL:2017 Prm. Süleyman Yavuz , Uzm. Dr. Gülşah Yavuz, Paramedikler İçin Hastane Öncesi Acil Tıp (Kapsamlı Başvuru Kitabı), ISBN: 9786059215299YIL: 2017

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği sağlık hizmetleri ve acil sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi, ülkemizde acil sağlık hizmetlerinin işleyişi ve mevzuatının tartışılması ve ambulans araçları ve bu araçlara ilişkin donanımların değerlendirilmesinden oluşmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
11 Soru-Yanıt 14 1 14
28 Makale Kritik Etme 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 2 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı: Giriş , amaç ve Öğrenim hedefleri 1.HAFTA- Dersin Tanıtımı.pdf
2 Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek 2. HAFTA-Sağlık Hizmetlerini Değerlendirmek.pdf
3 Acil Sağlık Hizmetlerini değerlendirmek, Türkiye’de Acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatı değerlendirmek, Türkiye’de Acil sağlık hizmetlerinin teşkilat yapısını değerlendirmek 3. HAFTA- Acil Sağlık Hizmetlerini Değerlendirmek.pdf
4 Türkiye’de Acil servis Yapısı ve işleyişini değerlendirmek
5 Ambulans ve Acil sağlık araçlarını değerlendirmek 5.HAFTA- Ambulans ve Acil Sağlık Araçlarını Değerlendirmek.pdf
6 Türkiye’de Ambulans donanımlarını ayırt etmek 6.HAFTA- Ambulans Ekipmanları.pdf
7 Türkiye’de Acil sağlık hizmetlerinde formları kullanmak 7.HAFTA- Acil Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan Formlar.pptx
8 Paramediğin Yetki ve sorumluluklarını değerlendirmek, Görev Organizasyonu yapmak 8.HAFTA- Paramediğin Yetki ve Sorumluluklarını Değerlendirmek.pptx
9 VİZE/YARIYIL SINAV HAFTASI
10 Ambulans ve Acil sağlık hizmetlerinde haberleşmeyi sağlamak sağlamak 10.HAFTA- Ambulans ve Acil Sağlık Hizmetlerinde Haberleşmeyi Sağlamak.pptx
11 Görev Organizasyonu yapmak, Olay yeri güvenliğini sağlamak, Kendi güvenliğini sağlamak, Hasta/yaralı güvenliğini sağlamak
12 Triyaj
13 Taşıma teknikleri 13.HAFTA- Taşıma Teknikleri.pptx
14 Sedyeler 14.hafta -Ambulans Sedyeleri.ppt
15 Splints 15.HAFTA Atel Uygulamaları.pdf
16 FİNAL/YILSONU SINAV HAFTASI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1171459 Sağlık hizmetlerini ve acil sağlık hizmetlerini tanıır.
2 1187517 Acil sağlık hizmetleri ile ilgili ülkemizdeki mevzuat ve işleyiş konusunda bilgi sahibi olur.
3 1192690 Ambulans ve acil sağlık araçları ve bu araçlara ilişkin donanımları ayırt etme ve tanıma yeteneği kazanır.
4 1196930 Görev organizasyonu, olay yeri güvenliği, kendi ve hasta güvenliğini sağlama konusunda bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70157 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 70158 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 70159 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 70160 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 70161 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 70287 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 70162 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 4 3 4 5
2 1 1 4 3 4 5
3 3 3 5 5 5 5
4 2 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek