Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AYP104 Anatomi-II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Solunum, endokrin, ürogenital, sinir sistemleri ve duyu organları hakkında genel ve özel bilgilerin kavranması ve sistemleri oluşturan organların ve bu organlar arasındaki yapısal ve komşuluk ilişkilerinin açıklanmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Gürsel AK GÜVEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sağlık Yüksek Okulları için Resimli İnsan Anatomisi (Prof. Dr. Mehmet Yıldırım) İnsan Anatomisi (Prof. Dr. Mehmet Yıldırım) Anatomide Başarı, İnsan Anatomisi Çalışma Kitabı (Prof. Dr. Mehmet Yıldırım) İnsan Anatomisi Atlası (Sobotta)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Solunum Sistemi-I (Temel Bilgiler, Burun, Yutak ve Gırtlak Anatomisi) Solunum Sistemi-II (Bronşlar, Solunum Organı, Mediastinum) İdrar Sistemi (Böbrekler, Üreterler, İdrar Kesesi, Üretra ) Kadın Üreme Sistemi (Ovaryum, Tuba Uterina, Uterus, Vagina, Vulva, Perine, Memeler) Erkek Üreme Sistemi (Testis, Epididim, Vas Deferens, Eklenti Bezler, Ejakulat, Skrotum) Endokrin Sistem (Endokrin Sistem Organları) Merkezi Sinir Sistemi-I (Omurilik) Merkezi Sinir Sistemi-II (Beyin) Periferik Sinir Sistemi-I (Spinal Sinirler) Periferik Sinir Sistemi-II (Kranial Sinirler) Otonom Sinir Sistemi-I Otonom Sinir Sistemi-II Duyu Organları-I (Deri, Koku Organı, Tad Organı) Duyu Organları-II (Göz, Kulak)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 5 2 10
11 Soru-Yanıt 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Solunum sistemi-I (temel bilgiler, burun, yutak ve gırtlak anatomisi)
2 Solunum sistemi-II (bronşlar, solunum organı, mediastinum)
3 Dolaşım sistemi: Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar
4 Dolaşım sistemi: Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar
5 Merkezi sinir sistemi
6 Merkezi sinir sistemi
7 Periferik sinir sistemi Otonom sinir sistemi
8 Sindirim sistemi
9 Sindirim sistemi
10 Endokrin sistem (endokrin sistem organları)
11 Üriner sistem (böbrekler, üreterler, idrar kesesi, üretra) Otonom sinir sistemi-II
12 Kadın üreme sistemi (ovaryum, tuba uterina, uterus, vagina, vulva, perine, memeler)
13 Erkek üreme sistemi (testis, epididim, vas deferens, eklenti bezler, ejakulat, skrotum)
14 Duyu organları-I (deri, koku organı, tad organı)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
123827 1210844 Öğrenilen anatomik yapıları klinik bilimlerde karşılaşılan durumlar çerçevesinde ilişkilendirir.
123828 1195499 Uygulamalar ile öğrenilen anatomi bilgilerini pekiştirir ve bu bilgileri klinik vakalarda yorumlar.
123829 1198269 Vücudu oluşturan sistemlerin ilişkilerini tartışır.
123830 1199147 Duyu organlarının anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri ifade eder.
123831 1199151 Sinir sisteminin anatomisi hakkında genel ve özel bilgileri ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70157 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 70158 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 70159 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 70160 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 70161 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 70287 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 70162 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
123827 5 4 5 5 2 4
123828 2 5 5 5
123829 5 5 5 5 4
123830 5 5 4 5
123831 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek