Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AYP206 Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme IV 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Yaşam kalitesini arttırma, sağlıklı bir duygusal çevre yaratabilme, toplumun her kesiminde fiziksel aktivite artışı için birçok temel prensiplerini, fitnesin sağlıkla ilgili bileşenleri tanıma, sağlık taramaları ve risk sınıflandırmaları, fiziksel aktivitenin etkili bir şekilde ölçümü, değerlendirme prensipleri, sedanter yaşam ve kronik hastalıkları, fiziksel aktivite programlarını değerlendirme ve planlama, egzersiz programı hazırlayabilme, sağlık ve fitnes’e ilişkin normları takip edebilme ve değerlendirme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Meryem GEZER SEVİNÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Herkes İçin Spor / Vücut Geliştirme, Fitness ve Formda Kalma, Erol Uğur, Özer BAYSALİNG, 2000, İllpress basım

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders İlk ve acil yardım öğrencilerine ;Hasta taşıma, yer değiştirme,nakil etmede temel motorik özelliklerini kullanarak, taşıma tekniklerinden yararlanarak daha az enerji harcayarak devamlı bir şekilde iş yapabilme yeteneğini geliştirmektir.Aynı zamanda bedenselsel yeteneklerin ölçülmesi ve test yöntemlerini öğretmektir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beden eğitimi ve sporun insan oragnizması üzerindeki etkileri BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN İNSAN ORGANİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİ.docx
2 Kondisyonel ve motorik özellikleri geliştirmeye yönelik güncel egzersiz modelleri KOORDİNASYON VE MOTORİK ÖZELLİKLERİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK GÜNCEL ANTRENMAN MODELLERİ.docx
3 Kondisyon çalışmaları KONDİSYON NEDİR.docx
4 Sağlıklı beden ve sağlıklı yaşam için yaklaşımları SAĞLIKLI BEDEN VE SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN YAKLAŞIMLAR.docx
5 Yeterli ve dengeli beslenmek yeterli ve sağlıklı beslenme.pdf
6 Ara sınav
7 Antrenmanın temel amacı ve temel görevleri
8 Antrenmanda yüklenme ve dinlenme ilişkisi
9 Antrenamn teknikleri
10 Su üzerinde yüzme
11 Yüzme teknikleri
12 Suda can güvenliği sağlama
13 Denizde kişisel can kurtarma teknikleri
14 Su içinde kazazede kurtarma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1417929 Fiziksel aktivite ve dolaşım sistemi arasındaki ilişkiyi anlayabilmek,
2 1422277 Fiziksel aktivite ve solunum sistemi arasındaki ilişkiyi kavrayabilmek,
3 1454619 Fiziksel aktivite ve kas gelişimi arasındaki ilişkiyi anlayabilmek,
4 1454620 Fiziksel uygunluğun geliştirilmesi ve korunması için temel antrenman metotlarının tanıtımı ve uygulayabilmek,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77869 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 77870 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 77871 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 77872 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 77873 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 77999 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 77874 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek