Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AYP212 Mesleki Uygulama-II 927003 2 4 14

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrenciye doğru EKG kaydı alabilme ve EKG'yi yorumlayabilme bilgi ve becerisini kazandırmanın yanı sıra temel ve ileri yaşam desteği uygulayabilme, çocuk ve erişkin acil durum protokollerini uygulayabilme ve acil doğum eylemini gerçekleştirebilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Tuğba ÇINARLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fak., AS. EKG Akıl Notları (2016). Güneş Tıp Kitabevleri. Ankara Kardeşoğlu,E. (2012). EKG Notları.Pratik Öğrenme ve Yorumlama Kılavuzu. Güneş Tıp Kitabevleri. Ankara 2015 ERC Kılavuzu Yavuz, S.; Yavuz, G. (ed.) Paramedikler için Hastane Öncesi Acil Tıp Kapsamlı Başvuru Kitabı, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, 2. Baskı, 2019, s. 162. Dubin, D. Hızlı EKG Yorumu, İzmir Güven Kitabevi, 2009. USTA G, SARI A, Tüm Yönleriyle Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) Uygulamaları, Yayınevi: Kongre Kitabevi, ISBN: 978-605-80509-6-9, YIL: 2019 ÖZEL G, AKBUĞA ÖZEL B, ÖZCAN C, İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Paramedik, Yayınevi : Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776951, YIL: 2017

Staj Durumu

Var

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği EKG kaydı alabilme ve EKG'yi yorumlayabilme, aritmiler, temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları, erişkin ve çocuk acil durum protokolleri ve acil doğum eyleminden oluşmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 8 112
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
14 Gözlem 14 2 28
18 Örnek Vaka İncelemesi 14 1 14
28 Makale Kritik Etme 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 0 0 0
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç Ve Öğrenim Hedefleri
2 EKG ile İlgili Temel Kavramlar 2. Hafta- EKG ile İlgili Temel Kavramlar -.pdf
3 Kalbin İleti Sistemi ve EKG Derivasyonları 3. Hafta - Kalbin İleti Sistemi ve EKG Derivasyonları.pdf
4 EKG Kağıdı ve EKG Dalgaları 4. Hafta - EKG Kağıdı ve Dalgaları.pdf
5 Normal Sinüs Ritmi, Normal EKG Bulguları 5. Hafta - Normal Sinüs Ritmi.pdf
6 Supraventriküler aritmiler 6. Hafta - Supraventriküler Aritmiler.pdf
7 Atriyoventriküler Bloklar 7. Hafta- Atriyoventriküler Bloklar.pdf
8 Ventriküler Aritmiler 8.Hafta - Ventriküler Aritmiler.pdf
9 ARA SINAV/ VİZE HAFTASI
10 Akut Koroner Sendromlar 10.Hafta - Akut Koroner Sendromlar.pdf
11 Dal blokları 11. hafta- Dal Blokları.pdf
12 Elektrolit Bozuklukları 12. hafta- Elektrolit Bozuklukları.pdf
13 Defibrilasyon ve Kardiyoversiyon 13. Hafta- Defibrilasyon Kardiyoversiyon.pdf
14 Temel ve İleri Yaşam Desteği 14. Hafta- Temel ve İleri Yaşam Desteği.pdf
15 Acil Doğum Eylemi 15. Hafta- Acil Doğum Eylemi.pdf
16 FİNAL HAFTASI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282879 Doğru bir şekilde EKG kaydı alabilme ve EKG'yi yorumlayabilme bilgi ve becerisine sahip olur.
2 1282880 Temel ve ileri yaşam desteği uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip olur.
3 1282881 Acil doğum eylemini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip olur.
4 1282882 Erişkin ritim bozukluklarında acil bakım protokollerini uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip olur.
5 1282883 Pediatrik ritim bozukluklarında acil bakım protokollerini uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70157 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 70158 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 70159 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 70160 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 70161 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 70287 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 70162 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek