Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AYP214 Travma Bilgisi 927003 2 4 8

Dersin Amacı

Travma vakalarında ve çevresel acillerde acil bakım uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Asuman ŞENER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-,Paramedikler için Hastane Öncesi Travmalı Hasta Yönetimi - İsmet Çelebi, Yayınevi: Kongre Tıp Kitabevi, 2018 2-Bütüncül Bakış Açısıyla TRAVMA,,Prof. Dr. Gökhan Akbulut, YayıneviNobel Tıp Kitabevleri, ISBN9786053351825, 2016 3-Gün Sıfır Travmatoloji, Prof. Dr. Murat Hancı, Prof. Dr. Mustafa Uzan,ISBN:9786053350132, 2013 4-Öğr. Gör. Gürkan ÖZEL, Yrd. Doç. Dr. Betül AKBUĞA ÖZEL, Yrd. Doç. Dr. Cihangir ÖZCAN, İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Paramedik, Yayınevi : Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776951, YIL:2017 5-Prm. Süleyman Yavuz , Uzm. Dr. Gülşah Yavuz, Paramedikler İçin Hastane Öncesi Acil Tıp (Kapsamlı Başvuru Kitabı), ISBN: 9786059215299YIL: 2017

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1 Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri 2 Travma Kinematiği, Olay Yeri Değerlendirme 3 Multitravmalı Hastaya Genel Yaklaşım 4 Travmatik Şok 5 Kafa Travmalarında Hastane Öncesi Yaklaşım, Yüz, Boyun Travmalarında Hastane Öncesi Yaklaşım 6 Göğüs Travmaları, Karın Travmaları 7 Pelvis Travmaları, Ekstremite Travmaları 8 Omurga Travmaları, Travmalı Hastalarda Havayolu Yönetimi 9 Ara Sınav 10 Çocuklarda Hastane Dışı Travma Yönetimi, Geriatrik Aciller 11 Gebelerde Travma, Yanıklar 12 Sıcağa ve Soğuğa Bağlı Aciller, Suda Boğulma 13 Zehirlenmeler 14 Hayvan Isırıkları ve Böcek Sokmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 14 14
10 Tartışma 1 14 14
11 Soru-Yanıt 1 14 14
12 Takım/Grup Çalışması 1 4 4
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 8 8
28 Makale Kritik Etme 3 9 27
29 Bireysel Çalışma 1 14 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 1 4 4
49 Performans 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç ve Öğrenim Hedefleri AYP214-TRAVMA BİLGİSİ.,HAFTA 1.pdf
2 Travma Kinematiği, Olay Yeri Değerlendirme AYP214-TRAVMA BİLGİSİ.,HAFTA 2.pdf
3 Multitravmalı Hastaya Genel Yaklaşım AYP214-TRAVMA BİLGİSİ.,HAFTA 3.pdf
4 Travmatik Şok AYP214-TRAVMA BİLGİSİ.,HAFTA 4.pdf
5 Kafa Travmalarında Hastane Öncesi Yaklaşım, Yüz, Boyun Travmalarında Hastane Öncesi Yaklaşım AYP214-TRAVMA BİLGİSİ.,HAFTA 5.pdf
6 Göğüs Travmaları, Karın Travmaları
7 Pelvis Travmaları, Ekstremite Travmaları
8 Omurga Travmaları, Travmalı Hastalarda Havayolu Yönetimi
9 Ara Sınav
10 Çocuklarda Hastane Dışı Travma Yönetimi, Geriatrik Aciller
11 Gebelerde Travma, Yanıklar
12 Sıcağa ve Soğuğa Bağlı Aciller, Suda Boğulma
13 Zehirlenmeler
14 Hayvan Isırıkları ve Böcek Sokmaları
15 Kurtarma Teknikleri ve İmmobilizasyon Malzemeleri
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281344 Tüm sistemlere ilişkin oluşabilecek travmaları bilir.
2 1281345 Travmaya maruz kalan hastaya acil bakım uygular.
3 1281346 Bilinç değişikliklerini saptar gerektiğinde ileri yaşam desteği aşamalarını uygular.
4 1281347 Travmaya maruz kalan hastalarda gelişebilecek komplikasyonları önlemeye yönelik acil girişimleri uygular.
5 1281348 Travmaya ilişkin güncel bilgileri gerekli durumlarda kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70157 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 70158 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 70159 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 70160 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 70161 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 70287 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 70162 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek