Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AYP216 Sağlık Yönetimi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Sağlık Kurumları yapısı ve yönetimi hakkında nitelikli bilgiye sahip bireyler yetiştirmek.Sağlık Kurumlarının etkili ve verimli çalışmasını sağlamak.

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Kavuncubaşı, Ş., Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Ankara,Siyasal Kitabevi, 2000. 2-Kıral,H.,Hastane İşletmeleri Yönetiminde Temel Bilgiler,Ankara,SSYB Mesleki Öğrenim Genel Müdürlüğü, 1976. 3-Seçim,H.,Hastane Yönetim ve Organizasyonu, İstanbul Üniversitesi, 1991. 4-Hayran,O., Sur,H.,Hastane Yöneticiliği, İstanbul,Nobel Tıp Kitabevi,1997. 5-Özdilek,Ş., Akgün,N.,Hastane İdaresi ve Organizasyonu, Ankara,Yarıaçık Cezaevi Matbaası,1970. 6-Hayran O., “Stratejik Yönetim Hastane Yöneticiliği (Ed: Hayran O., Sur H.), İstanbul,Nobel Tıp Kitabevi,1997. 7-Mutlu. A. ,Işık. A. Sağlık Ekonomisi ve Politikaları,Marmara Üniversitesi Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi,İstanbul, 2002. 8-Chip Calwell, Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Yönetim, Sistem yayıncılık,Ankara,1998. 9-Ateş,M.,Sağlık Hizmetleri Yönetimi,İstanbul,Beta Yayınevi,2011. 10-Bektaş, Ç.,İşletme Yönetimi,İstanbul,Beta Yayınevi,2018. Diğer internet kaynakları ve makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 2 6 12
49 Performans 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim ve Tarihçesi
2 Yönetim ve Fonksiyonları
3 Yönetici ve Özellikleri
4 Personel Yönetiminde Sistemler
5 Sağlık Bakanlığı Tarihçesi ve Teşkilat Yapısı
6 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları
7 Sağlık Hizmetleri,Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı
8 Ara Sınav
9 Hastaneler ve Özellikleri
10 Hastanelerin Sınıflandırılması
11 Yataksız Sağlık Kuruluşları ve Görevleri
12 Uluslararası Sağlık Kuruluşları
13 Sağlık Personeli İstihdamı
14 Devlet Memurları Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283368 Yönetim ve yönetici kavramlarını öğrenir
2 1283366 Sağlık kurumlarının yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur
3 1283367 Sağlık Hizmetleri örgütlenmesini bilir öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70157 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 70158 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 70159 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 70160 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 70161 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 70287 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 70162 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5
2 5 5 5 3
3 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek