Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AYP218 Mesleki Saha Uygulamaları 927003 2 4 30

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere ilk ve acil yardım teknikerliğinin görev ve sorumluluklarına ilişkin bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Dr. Tuğba ÇINARLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Paramedikler için Hastane Öncesi Travmalı Hasta Yönetimi - İsmet Çelebi, Yayınevi: Kongre Tıp Kitabevi, 2018 2-Bütüncül Bakış Açısıyla TRAVMA,,Prof. Dr. Gökhan Akbulut, YayıneviNobel Tıp Kitabevleri, ISBN9786053351825, 2016 3-Gün Sıfır Travmatoloji, Prof. Dr. Murat Hancı, Prof. Dr. Mustafa Uzan,ISBN:9786053350132, 2013 4-ALİ EKŞİ, Hastane Öncesi Acil Hasta Bakımı Cilt 1,Yayınevi KİTAPANA , YIL:2015 5-ALİ EKŞİ, Hastane Öncesi Acil Hasta Bakımı Cilt 2,Yayınevi KİTAPANA ,YIL:2015 6-Öğr. Gör. Gürkan ÖZEL, Yrd. Doç. Dr. Betül AKBUĞA ÖZEL, Yrd. Doç. Dr. Cihangir ÖZCAN, İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Paramedik, Yayınevi : Güneş Tıp Kitabevleri, ISBN: 9789752776951, YIL:2017 7-Prm. Süleyman Yavuz , Uzm. Dr. Gülşah Yavuz, Paramedikler İçin Hastane Öncesi Acil Tıp (Kapsamlı Başvuru Kitabı), ISBN: 9786059215299YIL: 2017

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği acil sağlık hizmetlerinin işleyişi, ambulans araçları ve donanımları, hasta ya da yaralının birincil ve ikincil değerlendirilmesi, nörolojik,onkolojik, psikiyatrik, pediatrik, abdominal ve gastrointestinal, metabolik ve endokrin, renal ve genitoüriner acil durumlarında, sıvı-elektrolit bozuklukları ile asit baz dengesizliklerinde ve bulaşıcı hastalık durumlarında acil bakım, Yanıtsız hastada ya da yaşamı tehdit eden durumlarda resüsitasyon uygulamaları, travma ve çevresel acillerde acil bakım uygulamalarından oluşmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 56 8 448
14 Gözlem 56 4 224
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hasta ya da yaralının birincil değerlendirmesi
2 Hasta yada yaralının taşınması
3 Kardiyolojik hastalıklarda acil bakım
4 Nörolojik hastalıklarda acil Bakım
5 Pulmoner hastalıklarda acil bakım
6 Metabolik ve endokrin hastalıklarında acil bakım
7 Sıvı elektrolit-asit ve baz dengesizliklerinde acil bakım
8 Renal ve genitoüriner hastalıklarda acil bakım
9 VİZE/ARA SINAV HAFTASI
10 Bulaşıcı hastalık durumlarında acil bakım
11 Temel ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları
12 Doğum acilleri
13 Travma Hastasına Acil Yaklaşım
14 EKG ve Ritim Yorumlama
15 Çevresel Acil Durumlarında Acil Bakım
16 FİNAL HAFTASI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503240 Hasta ya da yaralıya birincil değerlendirme tekniklerini uygulama bilgi ve becersini kazanır.
2 1503241 Kardiyolojik, nörolojik, pulmoner, abdominal ve gastointesitinal, metabolik ve endokrin acil durumlarında acil bakım uygulama bilgi ve becerisi kazanır.
3 1503242 Renal ve genitoüriner acil durumlarında, sıvı-elektrolit bozuklukları ile asit baz dengesizliklerinde ve bulaşıcı hastalık durumlarında acil bakım uygulama bilgi ve becerisi kazanır.
4 1503243 Yanıtsız hastada ya da yaşamı tehdit eden durumlarda her türlü resüsistasyon girişimini uygulama bilgi ve becerisiniz kazanır.
5 1503244 Travma ya da çevresel acil durumlarında acil bakım uygulama bilgi ve becerisini kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77869 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma amacına yönelik olarak insan vücudunun işleyişi, anatomisi ve hastalıklarına ilişkin temel ve klinik tıp bilgisine sahip olmak.
2 77870 Sahip olduğu temel ve klinik tıp bilgisine dayanarak gerektiğinde vücut mekaniklerini doğru bir şekilde kullanarak acil bakım ve kurtarma girişimlerini uygulamak.
3 77871 İlk ve acil yardım alanına özgü temel ve klinik bilgi birikimi ve becerilerini güncel bilgi ve teknolojiler ışığında ve mesleki etik değerlerin gözetiminde sorumluluk alarak bağımsız bir şekilde kullanabilmek.
4 77872 İlk ve acil yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları, yaşam boyu öğrenme bilinciyle ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek, mesleki ve etik değerlere bağlı kalarak, bilgilerini eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütebilmek .
5 77873 Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma uygulamalarında verilerin toplanması, elde edilen verilere yönelik uygun girişimlerin başlatılması amacıyla hasta ya da kazazede ile etkili iletişim kurabilmek, sağlık profesyonelleri ile hasta yada kazazede arasında sözcülük rolünü üstlenebilmek, ekip üyeleri ve diğer sağlık disiplinleri ile işbirliği içerisinde çalışabilmek.
6 77999 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7 77874 İlk ve acil yardım alanına ilişkin verileri güncel teknolojilerin ışığında elde etmek, yorumlamak ve saklamak, gerekli ilk ve acil yardım girişimlerini planlanmak ve uygulamak, her bir girişimin uygulanması sırasında mesleki etik değerleri gözetebilmek ve hasta bakımını yeterli düzeyde gerçekleştirebilmek amacıyla kendi beden sağlığını koruyabilmek ve fiziksel uygunluk düzeyini geliştirebilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek