Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TGT102 Kimya 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, öğrencilerin mesleki dersleri kavrayabilmeleri için gereken temel kimya bilgilerini edinmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa MACİT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Genel Kimya-İlkeler ve Modern Uygulamalar (Petrucci-Harwood-Herring) 2. Temel Üniversite Kimyası (Prof. Dr. Ender Erdik-Prof. Dr. Yüksel Sarıkaya) 3. Modern Üniversite Kimyası 1. ve 2. Cilt (C. E. Mortimer), Çağlayan Kitabevi, Üçüncü baskı, 1999 Ders sunum notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyada temel kavramlar, kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı ve periyodik sistem, modern atom kuramı ve periyodiktlu yasa, kimyasal bağlar ve moleküller arası etkileşimler, çözeltiler ve konsantrasyon hesaplamaları, suyun biyolojik önemi, temel asit-baz, tampon ve pH kavramı, gazlar ve temel gaz yasaları, dispers sistemler, kimyasal termodinamik, kimyasal kinetik, gümüş bileşikleri, organik kimya ve organik bileşiklerin adlandırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atom, molekül ve bileşik Kavramı
2 MoL Kavramı ve Kimyasal Hesaplamalar
3 Periyodik sistemi ve Özellikleri
4 Kimyasal Bağlar ve Moleküller arası Etkileşimler
5 Gazlar ve Temel Gaz Yasaları, Dispers Sistemler
6 Çözeltiler ve Konsantrasyon Hesaplamaları
7 Suyun Biyolojik Önemi Temel asit-Baz, Tampon ve pH Kavramı
8 Kimyasal Termodinamik Serbest Enerji, Entalpi ve Entropi kavramları
9 Kimyasal Kinetik
10 Arasınav
11 Gümüş ve gümüş bileşikleri, Emülsiyon ve emülsiyonun yapısı, emülsiyonun hazırlanması
12 Development işlemleri ve kullanılan kimyasallar
13 Sabitleştirme ve yıkama işlemleri ve bu işlemlerde kullanılan kimyasallar
14 Organik Bileşiklerin genel Özellikleri ve Adlandırılmaları ve Organik Bileşiklerde İzomeri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1165487 Atom, mol ve bileşik kavramlarını açıklar.
2 1185790 Kimyasal bağlar ve moleküller arası etkileşimleri ifade eder.
3 1149568 Molar ve normal çözelti kavramlarını tanımlar.
4 1159234 Temel asit-baz, tampon ve pH kavramlarını kullanır.
5 1161670 Enerji ve ısı kavramlarını tanımlar.
6 1150442 Kinetik ve enzim kinetiği kavramlarını açıklar.
7 1180493 Organik kimya bileşiklerini tanır.
8 1161630 Organik yapıları adlandırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68515 Have a general knowledge of basic science and profession knows the place of use.
2 65208 Radiotherapy and nuclear medicine will have the basic knowledge required in the field.
3 65209 Individual and public health, occupational safety and environmental protection will have sufficient consciousness.
4 68490 Information and communication skills who can use techniques that can be applied in the field of emerging technologies in hardware, have the ability to synthesize information.
5 68488 In an emergency first aid for injuries and other implements.
6 68489 The acquired basic knowledge and skills are developed at a critical level.
7 68487 Colleagues, patients, relatives, physicians and other healthcare professionals with an effective communication.
8 70288 Follow the information in his / her field and communicate with his / her colleagues by using a foreign language at least at the level of European Language Portfolio A2 General Level.
9 68486 Gain awareness of professional ethics and profession-related data collection stage play by the rules of scientific and moral.
10 68491 Updated information evaluates and implements professional.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3
2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3
3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 3
4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 3
5 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4
6 4 4 5 3 4 2 4 4 3 3
7 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3
8 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek