Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TGT216 Temel Sağlık 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Bu derste öğrenciye, Sağlık, Hastalık, İnsan ve Gereksinimleri hastalık nedenleri, sıklığı, sağlık hizmetleri açısından hastalıklarla ilgili temel ilkeler; Sistemler ve hastalıkları; Sterilizasyon dezenfeksiyon, asepsi antisepsi, hastane enfeksiyonları, (Hİ) tanımı, bulaş yolları, önlenmesi, sağlık çalışanlarının sağlığı ve tıbbi atık yönetimi ilgili bilgi, beceri ve yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 15 45
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 18 54

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hastalık Belirtilerini Gözlemleme, Takip Etme ve İlk Önlemler
2 Kişisel Hijyen ve Beslenmede Dikkat Edilecek Noktalar
3 Bağışıklama ve Aşılama
4 Bağışıklama ve Aşılama
5 Erken Tanı ve Tedavi
6 İlaç Kullanım İlkeleri, İlaç Verme Yolları, İlaç Yan Etkileri ve İlaçların Saklanması
7 İlaç Kullanım İlkeleri, İlaç Verme Yolları, İlaç Yan Etkileri ve İlaçların Saklanması
8 Sterilizasyon-dezenfeksiyon, asepsi antisepsi
9 Sterilizasyon-dezenfeksiyon, asepsi antisepsi
10 Vize Sınavı
11 Uzun Süre Yatan Hastalarda Oluşabilecek Bazı Sistem Hastalıkları ve Bakımı
12 Solunum Hızı
13 Ateş
14 Kan alma ve Kan basıncı
15 Kan grupları tayini
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284797 Sağlık ve Hastalık kavramlarını tanıyabilme
2 1284798 Sistem hastalıklarını öğrenebilme
3 1284799 Sterilizasyon –dezenfeksiyon, asepsi-antisepsi kurallarını bilme
4 1284800 Hastane enfeksiyonlarını öğrenme
5 1284801 Sağlık ile ilgili temel uygulamaları öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68515 Have a general knowledge of basic science and profession knows the place of use.
2 65208 Radiotherapy and nuclear medicine will have the basic knowledge required in the field.
3 65209 Individual and public health, occupational safety and environmental protection will have sufficient consciousness.
4 68490 Information and communication skills who can use techniques that can be applied in the field of emerging technologies in hardware, have the ability to synthesize information.
5 68488 In an emergency first aid for injuries and other implements.
6 68489 The acquired basic knowledge and skills are developed at a critical level.
7 68487 Colleagues, patients, relatives, physicians and other healthcare professionals with an effective communication.
8 70288 Follow the information in his / her field and communicate with his / her colleagues by using a foreign language at least at the level of European Language Portfolio A2 General Level.
9 68486 Gain awareness of professional ethics and profession-related data collection stage play by the rules of scientific and moral.
10 68491 Updated information evaluates and implements professional.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5
2
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek