Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLT101 Anatomi 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Anatomi terminolojisi, genel tıbbi terimler, insan vücudunun organizasyonu ve sistemleri ve genel duyular hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Ahmet UZUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Netter FH. Atlas of human anatomy. Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hareket Sistemi Anatomisi, Dolaşım Sistemi Anatomisi, Solunum Sistemi Anatomisi, Sindirim Sistemi Anatomisi, Üriner Sistem Anatomisi, Kadın Genital Sistem Anatomisi, Erkek Genital Sistem Anatomisi, Endokrin Sistem Anatomisi, Periferik Sinir Sistemi Anatomisi, Merkezi Sinir Sistemi Anatomisi, Duyu Organları Anatomisi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar
2 Hücre, doku, organ ve sistemler, insan vücudunun anatomik bölümleri ve bölgeleri TLP Onlisans Solunum.ppt
TLP Onlisans Dolaşım sistemine .ppt
TLP Onlisans sindirim sistemi.ppt
3 Hareket sistemi
4 Eklem sistemi
5 Kas sistemi
6 Solunum Sistemi : Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları
7 Dolaşım sistemi: Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar
8 Dolaşım sistemi: Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar
9 Sinir Sistemi Anatomisi
10 Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları, Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları
11 Sindirim Sistemi: Sindirim yolu organları ve Sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları
12 Endokrin Sistem: Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları
13 Üriner Sistem: Üreme sistemi: kadın ve erkek üreme sisteminin yapıları
14 Duyu organları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282429 İnsan vücudundaki yapı ve organların temel ve klinik anatomisini öğrenir.
2 1282430 Vücut sistemlerinin anatomisini öğrenir.
3 1282431 Klinik problemlerin çözümünde temel ve sistem anatomi bilgilerini kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65210 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
2 65211 Alanına ilişkin terimleri açıklar.
3 65212 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68626 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68627 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68628 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda analizlerle ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
7 68629 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68630 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68631 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 68632 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
11 68633 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
12 68634 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
13 68635 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
14 68636 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
15 68637 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
16 68638 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5
2 5 5 5 3
3 5 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek