Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLT220 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bilgisayar ve internet tarihi hakkında bilgi vermek, ilk kullanım amaçlarını incelemek. Bilgisayar donanımları ve sistemi hakkında temel bilgileri aktarmak. İşletim sistemlerini tanımak ve Windows işletim sistemini aktif olarak kullanmak. İnternet tarayıcılarını kullanmak ve internet bağlantı ayarlarını yönetebilmek. Kelime işlemci, hesap tabloları ve sunum programlarını aktif olarak kullanabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Erdinç GÜNAYDIN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel Bilgi Teknolojileri-I, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayın no:2071, 2015 Temel Bilgisayar Teknolojisi ve İnternet Kullanımı, Gazi Kitabevi, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bilgisayar ve internet tarihinin incelenmesi, bilgisayar harici ve dahili donanımlarının tanımlanması, internet tarayıcılarının ve intenet bağlantı adreslerinin yönetilmesi, mail adresi yönetimi. İşletimi sistemlerinin incelenip, Windows işletim sisteminin genel hatlarıyla kullanımı, diğer işletim sistemlerine göre avantajları ve dezavantajları, windows işletim sistemindeki bazı kısayolların incelenmesi ve kullanılan dosya formatları hakkında bilgilendirme. MS Word programının genel hatlarıyla incelenmesi, dosya menüsündeki seçeneklerin kullanımı, programdaki kısayol tuşlarının kullanımı, giriş sekmesindeki komutların kullanımı, komut ekleme ve slime, sütün oluşturma, otomatik içindekiler tablosu ve şekiller tablosu oluşturma, tablo ekleme, simge ve fomül ekleme ve makro kaydetme. MS Excel programının kullanımı, satır, sütün, hücre, ad kutusu, formül çubuğu ve fonksiyonlar gibi kavramların tanımlanması. Sayı serileri, gün, ay ve tarih serileri ile birlikte özel seri oluşturma. Excelde matematiksel işlemler( dört işlem ve yüzde(%) hesaplatma ). Excelde eğer, eğersay, etopla, ve, yada formüllerinin kullanımı. Giriş, sayfa düzeni, ekle, formüller, veri, gözden geçir ve görünüm menülerindeki bazı fonksiyonların kullanımı. Excelde grafik oluşturma. Etkili sunum hazırlama yöntemlerinin incelenmesi. MS Power Point kullanımı ve sunum hazırlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 5 1 5
54 Ev Ödevi 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayarın tanımı, kısa tarihçesi ve niçin bilgisayar kullanma ihtiyacı doğmuştur sorusunun cevabı
2 İnternet tanımı, kısa tarihçesi ve neden internet kullanma ihtiyacı duyulduğu
3 Bilgisayarların donanım yapısı
4 İnternet tarayıcıları ve bağlantı ayarları, e-posta yönetimi
5 İşletim sistemleri ve Windows işletim sistemi
6 İşletim sistemleri ve Windows işletim sistemi
7 Kelime işlemci programında dosya, giriş, ekle, sayfa düzeni, başvurular ve diğer araçların tanıtılması
8 Kelime işlemci programında dosya, giriş, ekle, sayfa düzeni, başvurular ve diğer araçların tanıtılması
9 Arasınav
10 Kelime işlemci programında diğer özelliklerin kullanımı ve uygulanması
11 Hesaplama ve tablolama programının tanıtılması
12 Hesaplama programında formüller ve grafikler
13 Hesaplama programında formüller ve grafikler
14 Sunu hazırlama tekniklerinin öğretilmesi
15 Sunum programının genel hatlarıyla kullanımı
16 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1308860 Bilgisayar donanımı hakkında temel seviyede bilgi sahibi olmak
2 1308862 İnternet ve internet bağlantı ayarlarını yönetebilmek
3 1308861 İşletim sistemleri ve özellikle Windows hakkında bilgi sahibi olmak
4 1308863 Bazı yazılımlar hakkında bilgi sahibi olmak
5 1308864 İş hayatı için yeterli bilgisayar kullanma becerilerine sahip olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65210 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
2 65211 Alanına ilişkin terimleri açıklar.
3 65212 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68626 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68627 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68628 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda analizlerle ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
7 68629 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68630 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68631 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 68632 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
11 68633 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
12 68634 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
13 68635 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
14 68636 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
15 68637 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
16 68638 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 3
3 4
4 3
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek