Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLT212 Hematoloji 927003 2 4 3

Dersin Amacı

KANIN YAPISI, KANIN HÜCRESEL ELEMANLARI HEMATOLOJİ LABORATUVARLARINDA VE KAN BANKASINDA YAPILAN İŞLEMLERİN KAVRANMASI

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Canan Albayrak

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÇOCUK HASTALARDA TANI TESTLERİ 2011, nobel kitabevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 KANIN YAPISI, HÜCRESEL ELEMANLARI
2 ERİTROSİT İNDEKSLERİ
3 KOAGÜLASYON ŞEMASI
4 KAN BANKACILIĞI, KANIN İŞLENMESİ SAKLANMASI KAN GRUBU TAYİNİ
5 SERUM NUMUNESİ, PLAZMA NUMUNESİ, TAM KAN NUMUNESİ HAZIRLAMA
6 HEMATOKRİT TAYİNİ
7 PERİFERİK YAYMA HAZIRLAMA
8 ERİTROSİT, LÖKOSİT, TROMBOSİT SAYIMI
9 VİZE HAFTASI
10 AKIM SİTOMETRESİNDE ANALİZ
11 HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ
12 KAN ÖRNEKLERİNİN BİRİMLER ARASI TRANSFERİ
13 ARTERYEL KAN ALMA

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284542 Hematolojide laboratuvar çalışmaları hakkında genel kavramları açıklayabilir.
2 1284543 Hematolojinin temel kavramlarının, normal ve patolojik süreçlerini tanımlayabilir.
3 1284544 Hematolojik analizleri yapabilir
4 1284545 Laboratuvarda iş organizasyonu yapabilir.
5 1284546 Analiz öncesi hazırlıkları ve analiz sonrası işlemleri uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65210 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
2 65211 Alanına ilişkin terimleri açıklar.
3 65212 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68626 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68627 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68628 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda analizlerle ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
7 68629 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68630 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68631 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 68632 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
11 68633 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
12 68634 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
13 68635 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
14 68636 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
15 68637 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
16 68638 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 3
3
4
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek