Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLT214 İlk Yardım 927003 2 4 3

Dersin Amacı

İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Asuman ŞENER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Kızılayı İlk Yardım El Kitabı, Ankara, 2018

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç Ve Öğrenim Hedefleri İlk Yardım Temel Uygulamaları, İnsan Vücudu ve İşleyişi Hasta Yaralının Değerlendirilmesi Temel Yaşam Desteği Solunum Yolu Tıkanıklığı Kanamalar, Yaralanmalar Göz, Kulak, Burun ve Deriye Yabancı Cisim Kaçması/Batması Yanık, Sıcak Çarpması ve Donmalar Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Bilinç bozuklukları, Boğulmalar Zehirlenmeler Hayvan Isırmaları ve Sokmaları, Hasta ya da Yaralı Taşıma Teknikleri İlk yardım Hıv/Aids, Psikolojik İlk Yardım, İnme, Kene Isırması, İlk Yardım Çantası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 32 32
6 Uygulama/Pratik 1 8 8
11 Soru-Yanıt 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı: Giriş, Amaç Ve Öğrenim Hedefleri
2 İlk Yardım Temel Uygulamaları, İnsan Vücudu ve İşleyişi TLT 214 İLK YARDIM 2.HAFTA.pdf
3 Hasta Yaralının Değerlendirilmesi TLT 214 İLK YARDIM 3.HAFTA.pdf
4 Temel Yaşam Desteği TLT 214 İLK YARDIM 4.HAFTA.pdf
TLT 214 İLK YARDIM 4..HAFTA.pdf
5 Solunum Yolu Tıkanıklığı TLT 214 İLK YARDIM 5.HAFTA.pdf
6 Kanamalar, Yaralanmalar
7 Göz, Kulak, Burun ve Deriye Yabancı Cisim Kaçması/Batması
8 Yanık, Sıcak Çarpması ve Donmalar
9 Vize Sınavı
10 Kırık, Çıkık ve Burkulmalar
11 Bilinç bozuklukları, Boğulmalar
12 Zehirlenmeler
13 Hayvan Isırmaları ve Sokmaları,
14 Hasta ya da Yaralı Taşıma Teknikleri
15 İlk yardım Hıv/Aids, Psikolojik İlk Yardım, İnme, Kene Isırması, İlk Yardım Çantası
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281104 İlk yardımın temel ilkelerini uygulayabilmek
2 1281105 Temel yaşam desteği uygulayabilmek
3 1281106 Hasta ya da yaralıyı değerlendirebilmek
4 1281107 Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulayabilmek
5 1281108 Diğer acil durumlarda ilk yardım uygulayabilmek
6 1281109 Hasta ya da yaralı taşıma tekniklerini uygulayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65210 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
2 65211 Alanına ilişkin terimleri açıklar.
3 65212 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68626 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68627 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68628 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda analizlerle ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
7 68629 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68630 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68631 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 68632 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
11 68633 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
12 68634 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
13 68635 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
14 68636 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
15 68637 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
16 68638 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5
3 5 5
4 5 5
5 5 5
6 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek