Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TLT222 Mesleki Saha Uygulamaları 927003 2 4 30

Dersin Amacı

Öğrencilerin teorik ve pratik derslerde öğrendikleri bilgi ve becerileri uygulama sahalarında kullanabilmelerini sağlayarak mezuniyetten sonraki, mesleki hayatlarında gerekli olan becerileri kazandırmak, çalışma ortamlarını tanıtmak ve çalışma ortamında kullanacakları araç-gereç, donanımların kullanımı hakkındaki bilgi ve becerilerini arttırmak. Öğrencilerin bireysel ve grup olarak çalışabilme yeteneklerini geliştirmek, özgüvenlerini yükselterek çalışma hayatına hazırlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

1., 2., 3., dönemden dersi kalmamış olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mesleki bilgi ve becerilerin sahada uygulanması. Gerekli donanımların kazanılması için gerekli uygulamaları kapsamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
38 Rapor Hazırlama 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 20 10 200
7 Laboratuvar 10 10 100
8 Rehberli Problem Çözümü 10 10 100
12 Takım/Grup Çalışması 20 10 200
14 Gözlem 10 10 100
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 10 10
46 Laboratuvar Ara Sınavı 1 14 14
47 Laboratuvar Sınavı 1 14 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrencilerin uygulama yapacağı kuruluşun belirlenmesi, dağılım ve rotasyonlarının yapılması
2 Çalışacağı kurumda iş akışının belirlenmesi
3 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
4 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
5 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
6 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
7 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
8 Ara Sınav
9 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
10 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
11 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
12 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
13 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
14 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
15 Meslekle ilgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285222 Alanı ile ilgili uygulamaları yerinde uygular.
2 1285223 Mesleki tecrübe edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65210 İnsanın vücudunun temel yapısı ve işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. Sistemleri ve anatomik yapılarını tanımlar.
2 65211 Alanına ilişkin terimleri açıklar.
3 65212 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki güncel bilgileri içeren temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
4 68626 Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip olur.
5 68627 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahip olur.
6 68628 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında elde ettiği bilgiler doğrultusunda analizlerle ilgili beklenmeyen bir durum ile karşılaştığında sorunları tanımlar.
7 68629 Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
8 68630 Yaralanmalarda ve diğer acil durumlarda sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
9 68631 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
10 68632 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.
11 68633 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
12 68634 Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
13 68635 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki kaynakları izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
14 68636 Meslek ahlâkı bilincini kazanır ve mesleği ile ilgili verilerin toplanması aşamasında bilimsel ve ahlaki kurallara uyar.
15 68637 Güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
16 68638 Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek