Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYP101 Mesleki Matematik 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Zehra AKGÜN FAFANOĞLU

Önerilen Diğer Hususlar

.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 6 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küme kavramı, bir kümeyi modellenmesi ve farklı temsil biçimleri ile gösterimi ve bir kümenin alt kümeleri KÜMELER.docx
SAYILAR.docx
2 Kümelerde birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemleri
3 Sayma sayılarından başlayarak; doğal sayılar, tamsayılar, gerçek sayılar, rasyonel sayılar ve irrasyonel sayıların tanımı
4 Modüler aritmetik
5 Birinci dereceden ve ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ve İkinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklem sistemlerine dönüştürülebilen denklem sistemleri
6 Birinci ve ikinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli eşitsizlikler ve mutlak değerli eşitsizlikler
7 Olası durumların belirlenmesi ve saymanın temel ilkeleri
8 Permütasyon ve kombinasyon.Basit olayın, ayrık ve ayrık olmayan olayın olma olasılığı
9 Koşullu olasılığı ve bağımlı ve bağımsız olayın olma olasılığı
10 arasınav
11 İstatistik’in tanımı ve betimleyici istatistik,Sıklık kavramı, Bağıl sıklık kavramı
12 Veri toplamak için ölçme aracı geliştirme ve veri toplama, Çetele ve sıklık tablosu, Verilerin sütun, çizgi, histogram, sıklık poligonu, birikimli sıklık eğrisi
13 Ortanca, tepe değeri, aritmetik, geometrik ve harmonik ortalamaları, Açıklık ve standart sapma
14 Yordamsal istatistik, Hipotez tanımı ve hipotez test etme, Korelâsyon analizi, T-test kullanarak ortalamaların karşılaştırılması.Varyans analizi, Lineer regresyon, Çoklu lineer regresyon teknikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1126071 Sayılar, kümeler, denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili uygulamalar, olasılık istatistik ile ilgili uygulamalar, mesleği ile ilgili uygulamalar yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65312 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 65313 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 65314 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 65318 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
5 65320 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
6 65323 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
7 65324 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
8 65317 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
9 65319 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
10 65322 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
11 65316 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
12 65321 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.
13 65315 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 5 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek