Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYP121 Reprodüksiyon ve Renk Bilgisi 927003 1 1 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye film çıkışı alma, renk oluşumunu kavrama ve renk karışımlarını kavrayabilme yeterlilikleri kazandırılacaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları , ders kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Renkler ve Renk Ayrımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 2 1 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 6 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Matbaacılıkta Kullanılan Film Banyo çeşitleri ve işlevi ve film banyo makineleri
2 Orijinal Çeşitlerinin incelenmesi
3 Matbaacılıkta Kullanılan Film Çeşitleri
4 Film Pozlandırma makine çeşitleri ve işlevleri
5 Işık ve renk , Frekans ve dalga boyu, tepe noktası
6 Renk Kavramı,rengin oluşumu,tayf, İnsan gözünün rengi algılayışı , Rengin psikolojik etkisi
7 Renk çemberi
8 Ana ve ara renkler
9 Sıcak – soğuk renkler ,Uzak- yakın renkler ,Komşu renkler
10 Ara sınav
11 Nötr renkler, Kontrast renkler, Komplementer renkler. Renk çemberi ve renk ilişkileri
12 Maddesel Renkler (CMYK) ve pigment renkleri ve özellikleri, Pantone renk katalogu, Matbaa ve renk ilişkisi
13 Işıksal Renkler (RGB) ve özellikleri ve renk karışım yöntemi ve ışık renkleri
14 Sayısal olarak renk karışımları elde etme ve Tasarım ve renk ilişkisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274327 Film çıkışı almak
2 1274328 Renk oluşumunu kavramak
3 1274329 Renk karışımlarını kavramak-1
4 1274330 Renk karışımlarını kavramak-2

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65312 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 65313 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 65314 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 65318 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
5 65320 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
6 65323 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
7 65324 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
8 65317 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
9 65319 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
10 65322 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
11 65316 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
12 65321 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.
13 65315 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4
2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4
3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek