Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYP128 Mesleki Gelişmeler 927003 1 2 4

Dersin Amacı

Güncel olayları, gündemi ve grafik tasarım ile ilgili gelişmeleri takip etme yeterlilikleri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Esma LARATTE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

iletişim ve grafik tasarım Emre BECER HANER, B , AKARSU, V . (2018). Meslek Yüksekokullarında Mesleki Eğitim Sorunları Ve Çözüm Önerileri. Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 7 (3) , 438-444 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/42052/462976 Doğan, H . (1997). MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi , 30 (1) , 0-0 . DOI: 10.1501/Egifak_0000000274 Saban, A. (2000). Hizmetiçi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Milli Eğitim Dergisi, 145.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Basım ve yayın sektöründeki yenilikler ve teknoloji değişimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 4 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 5 20
54 Ev Ödevi 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gündemi takip etme
2 Sosyal gündem
3 Sosyal gündem
4 Kültür sanat gündemi
5 Kültür sanat gündemi
6 Grafik tasarımdaki gelişmeler
7 Grafik tasarım ile ilgili yayınlar
8 Grafik tasarım ile ilgili yayınlar
9 Reklam kampanyası
10 Ara sınav
11 Reklam kampanyası
12 Basım teknolojileri
13 Basım teknolojileri
14 Basım teknolojileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274333 Gündemi takip etmek
2 1274334 Grafik tasarımdaki gelişmeleri takip etmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65312 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 65313 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 65314 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 65318 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
5 65320 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
6 65323 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
7 65324 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
8 65317 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
9 65319 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
10 65322 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
11 65316 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
12 65321 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.
13 65315 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 5
2 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek