Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYP209 Temel Fotografi 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye, amaca uygun fotoğraf makinesini kullanma, fotoğraf makinelerinde temel ayarlar, alan derinliği etkisi veren fotoğraflar çekme ve fotoğraf makinesinin temizliğini yapma yeterlilikleri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. İrfan KURT

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

John Hedgecoe ''Her Yönüyle Fotoğraf Sanatı'' Remzi Kitabevi Faruk Akbaş ''Fotoğrafta Pratik Kompozisyon'' Say Kitap MEGEP Grafik ve Fotoğraf, Fotoğraf Makineleri ders notları PC Magazine Temmuz-Ağustos 2008 sayısı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 3 5 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
4 Küçük format makineleri 1. HAFTA.pdf
8 Orta ve büyük format makineler 2. HAFTA.pdf
12 SLR ve TLR fotoğraf makinelerinin özellikleri 3. HAFTA.pdf
16 Otomatik ve manuel netleme ayarları 4. HAFTA.pdf
20 Film kullanan fotoğraf makineleri ve dijital fotoğraf makineleri 5. HAFTA.pdf
24 Diyafram ve objektif türleri 6. HAFTA.pdf
28 Obtüratörler 7. HAFTA.pdf
32 Fotoğraf makinelerinde ASA/ISO ayarları 8. HAFTA.pdf
36 Fotoğraf makinelerinde ASA/ISO ayarları 9. HAFTA.pdf
40 Ara Sınav
44 Objektif odak uzaklığına göre alan derinliğine etkisi.Diyafram açıklığının alan derinliğine etkisi 11 HAFTA.pdf
48 Fotoğraf makinelerinin bakımı 12 HAFTA.pdf
52 Objektif temizliği ve bakımında dikkat edilecek noktalar 13 HAFTA.pdf
56 Fotoğraf çekim uygulamaları 14 HAFTA.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1116987 Amaca Uygun Fotoğraf Makinesini Kullanmak
2 1116988 Fotoğraf Makinelerinde Temel Ayarlar yapmak
3 1116989 Alan Derinliği Etkisi Veren Fotoğraflar Çekme,
4 1116990 Fotoğraf Makinesinin Temizliğini Yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65312 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 65313 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 65314 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 65318 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
5 65320 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
6 65323 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
7 65324 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
8 65317 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
9 65319 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
10 65322 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
11 65316 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
12 65321 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.
13 65315 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 3
2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 3 4
3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4
4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek