Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYP225 Dijital Baskı Sitemleri 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye, Dijital baskı sistemi kavratılarak, dijital baskıyı uygulayarak ve basılı materyalin ürün üzerine aktarma işlemi yeterlilikleri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Meral Sezgin Önay

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı. internet ve dergiler

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dijital Baskı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 3 27

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dijital baskı sistemi tanımı http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
2 Dijital baskı sisteminin avantaj ve dezavantajları http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
3 Dijital baskı sisteminin kullanıldığı alanlar http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
4 Dijital baskı sistemi yöntemleri http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
5 İç mekan baskı alanları http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
6 İç ve dış mekan baskı alanları http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
7 İç ve dış mekan dijital baskıda dikkat edilecek noktalar http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
8 İç ve dış mekan baskılarında kullanılan hammadde, mürekkep ve özellikleri http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
9 İç ve dış mekan baskılarında baskı sonrası yapılan işlemler http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
10 Ara sınav
11 Baskı sonrası kalite kontrol http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
12 Dijital baskıların ilan tahtası üzerine yerleştirilirken dikkat edilecek noktalar http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
13 Dijital baskıların vitrin üzerine aktarılırken dikkat edilecek noktalar http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar
14 Dijital baskıların vitrin üzerine aktarılırken dikkat edilecek noktalar http://bt.ubyo.marmara.edu.tr/kitaplar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275756 Dijital baskı sistemini kavramak
2 1275757 Dijital baskıyı uygulamak
3 1275758 Basılı materyali ürün üzerine aktarmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65312 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 65313 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 65314 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 65324 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
5 65318 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
6 65317 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
7 65316 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
8 65315 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.
9 65320 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
10 65319 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
11 65323 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
12 65322 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
13 65321 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4
2 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek