Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYP229 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bu derste öğrenciye; araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. İrfan KURT

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Araştırma yöntem teknikleri kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Araştırma yapmak Araştırma raporu hazırlamak Araştırmayı sunmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 2 10 20
23 Proje Sunma 2 2 4
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma Konularını Seçme 1.HAFTA.pdf
2 Araştırma Konularını Seçme 2.HAFTA.pdf
3 Kaynak Araştırması Yapma 3.HAFTA.pdf
4 Kaynak Araştırması Yapma 4.HAFTA.pdf
5 Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme 5.HAFTA.pdf
6 Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme 6.HAFTA.pdf
Egitim_Arastirma_Teknikleri.ppt
7 Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme 7.HAFTA.pdf
8 Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme 8.HAFTA.pdf
9 Sunuma Hazırlık Yapma 9.HAFTA.pdf
10 Ara Sınav
11 Sunuma Hazırlık Yapma 9.HAFTA.pdf
12 Sunumu Yapma 12.HAFTA.pdf
13.HAFTA.pdf
14.HAFTA.pdf
13 Sunumu Yapma
14 Sunumu Yapma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1116997 1.Araştırma yapmak 2.Araştırma raporu hazırlamak 3.Araştırmayı sunmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65312 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 65313 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 65314 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 65324 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
5 65318 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
6 65317 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
7 65316 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
8 65315 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.
9 65320 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
10 65319 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
11 65323 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
12 65322 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
13 65321 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek