Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYP213 Mesleki Yabancı Dil I 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu derste öğrenciye; temel mesleki tanımlar ve kavramlar ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Esma ÜNSAL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 9 27
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı. https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
2 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı. https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
3 Mesleki terim, kavram ve terminoloji https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
4 Mesleki terim, kavram ve terminoloji https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
5 Telefonlara Bakma https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
6 Bilgi Verme https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
7 Ricalar https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
8 Şikayet https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
9 Talimatlar https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
10 Ara Sınav https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
11 Talimatlar https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
12 Açıklamalarda Bulunmak https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
13 Genel Tekrar https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341
14 Genel Tekrar https://www.seckin.com.tr/kitap/115884341

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1151271 Mesleki kavram ve tanımları kullanmak
2 1153147 Mesleki yabancı dil bilgisini kullanmak, bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65312 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 65313 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 65314 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 65318 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
5 65320 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
6 65323 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
7 65324 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
8 65317 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
9 65319 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
10 65322 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
11 65316 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
12 65321 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.
13 65315 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek