Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYP215 Yazı ve Tipograpi 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye, amblem tasarımı, kolaj yöntemiyle ilan tasarımı ve kurumsal kimlik tasarımı yapma yeterlilikleri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Tahir BÜYÜKKARAGÖZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı, yardımcı ders kitapları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel grafik tasarım

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 30 30
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarih öncesi pratik kaydetme ve hatırlama yöntemleri Alfabetik yazı ve Latin alfabesinin özellikleri Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
2 Yazı ve alfabe öncesi gelişmeler-Piktograkik yazı-İdeografik yazı-Fonetik yazı Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
3 Eski Mısır’da , Sümerler’de ve Mezopotamya’da ve Fenikeliler’de yazı ve gelişimi Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
4 Baskı yazıları ve özellikleri Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
5 Tipografi kelimesinin kökeni ve tipografinin günümüzdeki tanımı ve kapsamı Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
6 Baskı yazı elemanlarının özellikleri ve tanımlar ve tasarım yaparken dikkat edilecek noktalar Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
7 Dizginin tanımı ve dizgide espas kavramı Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
8 Dizgide ve görüntüde harf yüksekliği ve eni ve Okunabilirlik işlevi Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
9 Kelimede espas ve Kelime ve satırlar arasında Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
10 Ara sınav
11 Espas kullanımında dikkat edilecek noktalar Dizgi blokları Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
12 Bloklarda insiallerin kullanımı Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
13 Dizgi bloğunun sayfaya yerleşimi Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı
14 Basılı alanlar arasındaki ilinti ve Sayfaların numaralanması Sözlü anlatım, örnekleme, uygulama Sınıf veya laboratuar ortamı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
110348 1192133 Yazı ve alfabenin gelişimini kavramak
110349 1177215 Baskı yazılarını tasarımda kullanmak
110350 1180221 Dizgi kurallarına uygun tasarım yapmak
110351 1187577 Tasarımda tipografiyi kullanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65312 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 65313 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 65314 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 65318 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
5 65320 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
6 65323 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
7 65324 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
8 65317 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
9 65319 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
10 65322 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
11 65316 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
12 65321 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.
13 65315 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
110348 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4
110349 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
110350 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4
110351 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek