Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYP240 Tampon Baskı 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye, tampon baskı makinesini baskıya hazırlayarak baskı yapma yeterlilikleri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Esma LARATTE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı ve yayınlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tampon Baskı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 2 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 3 27
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tampon baskı çalışma prensibi
2 Tampon baskı kalıp ve özellikleri
3 Tampon baskı kalıp ve özellikleri
4 Tampon baskı slikonları
5 Manuel tampon baskı makineleri ve özellikleri
6 Açık ve bir bölümü kapatılmış tampon baskı makineleri ve özellikleri
7 Klişeleri hareketli ve dönerli tampon baskı makineleri ve özellikleri
8 Kapalı ve carusel tampon baskı makineleri ve özellikleri
9 Ara Sınav
10 Tampon baskı makinesini baskıya hazırlanması
11 Tampon mürekkepleri ve özellikleri
12 Baskı uygulaması
13 Baskı uygulaması
14 Baskı makinesinin temizlenmesi ve klişe saklama koşulları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275775 Tampon baskı makinesini baskıya hazırlamak
2 1275776 Baskı yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65312 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 65313 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 65314 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 65318 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
5 65320 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
6 65323 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
7 65324 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
8 65317 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
9 65319 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
10 65322 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
11 65316 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
12 65321 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.
13 65315 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4
2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek