Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYP234 Ofset Baskı Teknikleri-II 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye, ISO 12647-1/2/5 standardına göre ofset baskı yaparak, baskıda oluşan problemleri belirleyerek çözebilme ve ofset baskı sistemiyle farklı baskılar yapma yeterlilikleri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Meral Sezgin Önay

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı ve yayınlar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ofset Baskı ve problemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 3 2 6
29 Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalıp üzerinde etek makas kavramları ve kalıbı kazan üzerine yerleştirme
2 Kalıp altı besleme şekilleri ve kalıp yüzeyinin temizleme işlemleri
3 Ofset baskı sisteminin işleyişi
4 Ofset baskı mürekkeplerinin yapısı ve özellikleri
5 Baskı ayarları
6 Örnek baskı uygulamaları
7 Örnek baskı uygulamaları
8 Baskı makinesi temizliğinde kullanılan kimyasallar
9 Kağıttan kaynaklanan problemler ve çözümleri
10 Ara sınav
11 Mürekkepten kaynaklanan problemler ve çözümleri Kalıp ve kauçuktan kaynaklanan problem ve çözümleri
12 Vernik ve yaldız baskısı
13 Lak baskısı ve çeşitleri
14 Numaratör baskısı ve kullanım alanları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275772 Ofset baskı sisteminde baskı yapmak
2 1275773 Ofset baskı problemlerini belirlemek ve çözmek
3 1275774 Ofset baskı sisteminde farklı baskılar yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65312 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 65313 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 65314 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 65318 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
5 65320 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
6 65323 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
7 65324 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
8 65317 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
9 65319 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
10 65322 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
11 65316 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
12 65321 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.
13 65315 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4
2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek