Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYP208 Serigrafi Baskı 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye, serigrafi baskı kalıbını baskı öncesi hazırlık yaparak el tezgahında baskı yapma ve farklı yüzeylere baskı yapma yeterlilikleri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Meral Sezgin Önay

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları ve yayınlar..

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Serigrafi Baskı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 9 2 18
54 Ev Ödevi 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Serigrafi baskı uygulama alanları ve malzemeler http://cdn.istanbul.edu.tr/statics/basimyayinteknikbilimlermyo.istanbulc.edu.tr/wp-content/uploads/2016/09/Bask%C4%B1-Teknikleri-01-Bask%C4%B1-01.pdf
2 Çerçeve çeşitleri ve çerçeve gerilme yöntemleri http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Serigrafi%20Bask%C4%B1.pdf
3 Kalıp hazırlama yöntemleri serigrafi baski tekniği (1).ppsx
4 Serigrafi baskı mürekkep ve özellikleri serigrafi baski tekniği (1).ppsx
5 Rakle türleri ve seçimi serigrafi baski tekniği (1).ppsx
6 El tezgahında serigrafi baskı yapma işlemleri https://ders.im/dokuman/el-tezgahinda-baski
7 Poza ve vakum ayarı https://ders.im/dokuman/el-tezgahinda-baski
8 Mürekkep kuruma yöntemleri https://ders.im/dokuman/serigrafi-baski-sonrasi
9 Serigrafi baskıda kullanılan temizleme kimyasalları ve özellikleri https://ders.im/dokuman/serigrafi-baski-sonrasi
10 Ara sınav
11 Serigrafi baskıda baskı problemleri ve çözümleri serigrafi baski tekniği (1).ppsx
12 Farklı yüzeylere baskı yapma teknikleri https://ders.im/dokuman/yuvarlak-yuzeylere-baski
13 Üç boyutlu yüzeylere serigrafi baskı yapma teknikleri https://ders.im/dokuman/yuvarlak-yuzeylere-baski
14 Üç boyutlu yüzeylere serigrafi baskı yapma teknikleri https://ders.im/dokuman/yuvarlak-yuzeylere-baski

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1496564 Serigrafi baskı kalıbı hazırlamak
2 1496565 Baskı öncesi hazırlık yapmak
3 1496566 El tezgahında baskı yapmak
4 1496567 Serigrafi baskı sistemiyle farklı yüzeylere baskı yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73044 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 73045 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 73046 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 73056 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
5 73050 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
6 73049 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
7 73048 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
8 73047 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.
9 73052 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
10 73051 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
11 73055 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
12 73054 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
13 73053 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4
2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4
4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek