Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BLP103 Web Tasarımının Temelleri 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenci; WEB projesi için HTML işlemlerini yapma yeterlikleri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Ders için örnekler geliştirmek.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• WEB TASARIM TEMELLERİ Musa Çiçek, KODLAB XHTML ve CSS • Web Tasarımı ve Web Programlama Uğur Gelişken, Level Yayınevi • http://www.sanalkurs.net/forum/css/css-komutlari-ve-turkce-aciklamalari/ • http://tr.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets • http://intranet.nedir.com/

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

İnternet ve WEB Tanımları ,Html Temel Etiketleri, Metin ve Görünüm Etiketleri ,Bağlantı (Köprü) Oluşturma, Tablo İşlemleri, Formlar, Çerçeveler, Çoklu Ortam Araçları, Stil Şablonu(CSS) Temelleri, Stil Şablonu(CSS) Özellikleri, Stil Şablonu(CSS) Menü İşlemleri, Tarayıcı Sorunları ve Çözümleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 1 14
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 14 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnternet ve WEB Tanımları Html Temel Etiketleri BP213_unite1_yeni.pptx
2 Html Temel Etiketleri Metin ve Görünüm Etiketleri BP213_unite2_yeni.pptx
3 Metin ve Görünüm Etiketleri Bağlantı (Köprü) Oluşturma BP213_unite3_yeni .pptx
4 Bağlantı (Köprü) Oluşturma Tablo İşlemleri BP213_unite4_yeni.pptx
5 Tablo İşlemleri Formlar BP213_unite5_yeni.pptx
6 Formlar BP213_unite6_yeni.pptx
7 Çerçeveler BP213_unite7_yeni.pptx
8 Çoklu Ortam Araçları BP213_unite8_yeni.pptx
9 Çoklu Ortam Araçları BP213_unite9_yeni.pptx
10 Ara sınav BP213_unite10_yeni.pptx
11 Stil Şablonu(CSS) Temelleri BP213_unite11_yeni.pptx
12 Stil Şablonu(CSS) Özellikleri BP213_unite12_yeni.pptx
13 Stil Şablonu(CSS) Menü İşlemleri BP213_unite13_yeni.pptx
14 Tarayıcı Sorunları ve Çözümleri BP213_unite14_yeni.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
109205 1200613 Html kodları ile WEB sayfaları için temel işlemler yapmak
109206 1205471 Html kodları ile WEB sayfaları için gelişmiş özellikler oluşturmak
109207 1206383 Stil şablonu (CSS) yapılandırmasını gerçekleştirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65244 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
2 65246 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
3 65245 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65249 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
5 65247 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
6 65250 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili yöntemlerini kavrar ve girişimci ruha sahip olur.
7 65254 Bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı geliştirir, yazılım planlama ve tasarımda görev alıp takım çalışması yapar.
8 65248 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
9 65239 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 65240 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi, tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
11 65255 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
12 65241 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
13 65242 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
14 65243 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
15 65251 Web sayfaları tasarlar, hazırlar, programlar yayınlar, günceller ve bakımlarını yapar.
16 65252 Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturur ve yazılım geliştirebilir.
17 65253 İşletim sistemlerini ve ağ sistemlerini bilir, veri tabanı kurabilir ve yönetebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
109205 1 5
109206 5
109207 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek