Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞG111 İş Güvenliği 927003 1 1 2

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye; iş kazası, yangın, ilk yardım, meslek hastalıkları, iş güvenliği mevzuatı ve iş güvenliği hukuku ile ilgili yeterlikler kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Esma GÖKMEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hüseyin ALTINEL, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Detay Yayıncılık, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İş güvenliğinin kapsamı, amacı, kazaların ve meslek hastalıklarının sebep olduğu kayıplar, kazaların ve meslek hastalıklarının ekonomiye etkileri, iş yerinde kullanılan koruyucu araç ve aparatlar, bina ısı, yalıtım, elektrik ve su tesisatı ile ilgili güvenlik önlemleri, yangına karşı alınacak tedbirler, yangın ve türleri, korunma yöntemleri, yangında ilk kurtarılacak olan malzeme ve eşyalar, yangın söndürmede kullanılan yöntemler ve kimyasallar, Kaza ve yaralanmanın tanımı, iş kazalarının oluş nedenleri, kazaların ülke ekonomisine etkileri, iş kazalarının görünen zararları, iş kazalarının görünmeyen zararları, kazalara karşı alınabilecek tedbirler, iş kazaların azaltılmasında eğitimin önemi, meslek hastalıkları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş yeri güvenliğinin tanımı ve önemi Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
2 İşyerinde kullanılan koruyucu araç ve aparatlar Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
3 Baskı öncesi,baskı ve baskı sonrası güvenlik önlemleri Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
4 Depo ve atık malzeme tasnifi ile ilgili güvenlik önlemleri Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
5 Elektrik tesisatıyla ilgili güvenlik önlemleri Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
6 Yangın ve türleri Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
7 Yangın söndürmede kullanılan yöntem ve kimyasallar Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
8 İşletme üretim departmanlarınde ve depolarda yangına karşı alınacak önlemler Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
9 Meslek hastalıkları,Meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
10 Ara Sınav
11 İş kazaları ve önlemleri Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
12 Temel ilk yardım Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
13 Kaza raporları Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi
14 İş kazası uygulanan prosedürler Sözlü anlatım, araştırma, gözlem ve uygulama Derslik, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası atölyesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1182948 İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında yeterli bilgi donanımına sahip olur.
2 1183184 İş güvenliği açısından iş kazası ve meslek hastalıklarının tanım ve kapsamını öğrenir.
3 1220003 İş ortamında ve çevrede güvenliği tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemleri alır.
4 1220021 İş yerinde meydana gelen kaza ve yaralanmalara karşı gerekli tedbirleri alır.
5 1220370 Yangına karşı gerekli önlemleri alarak, çıkabilecek yangına göre kurtarma tekniklerini uygulayabilir.
6 1220631 Çalışma ortamında meslek hastalıklarına karşı koruma tedbirlerini alabilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65244 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
2 65246 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
3 65245 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65249 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
5 65247 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
6 65250 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili yöntemlerini kavrar ve girişimci ruha sahip olur.
7 65254 Bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı geliştirir, yazılım planlama ve tasarımda görev alıp takım çalışması yapar.
8 65248 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
9 65239 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 65240 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi, tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
11 65255 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
12 65241 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
13 65242 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
14 65243 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
15 65251 Web sayfaları tasarlar, hazırlar, programlar yayınlar, günceller ve bakımlarını yapar.
16 65252 Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturur ve yazılım geliştirebilir.
17 65253 İşletim sistemlerini ve ağ sistemlerini bilir, veri tabanı kurabilir ve yönetebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 3 4 5 5 4 3 2 4 5 3 4 5 3 3
2
3
4
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek