Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BLP111 Temel Elektronik 927003 1 1 2

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenci, elektronik devrelerinin temel elemanlarını tanıyacak ve devreler kurabilecek, giriş ve çıkış sinyallerini karşılaştırabilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Analog Elektronik, Hasan Selçuk SELEK, Seçkin, Ankara 2008. 2) Elektronik Ekipmanlar ve Devre Teorisi, Robert Boylestad ve Louis Nashelsky, ISBN:975-11-0873-X, M.E.B. 3) Temel Elektronik, Metin BEREKET ve Engin TEKİN, İzmir, 2003. 4) Temel Elektronik, Mahmut NACAR, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Diyot ile sinyal doğrultma işlemleri, Filtre devreleri kurabilmek, Transistörün Anahtarlama Elemanı Olarak Kullanılması, Regüle devreleri kurulması, Transistörlü Yükselteç devreleri, İşlemsel Yükselteçli devreler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yarı-iletkenlerin yapısı, p ve n tipi yarı-iletkenler
2 Diyotun Yapısı
3 Diyot ile doğrultma
4 Diyot ile doğrultma
5 Filtre devreleri
6 Filtre devreleri
7 Regüle devreleri
8 Transistörün Yapısı
9 Transitörün Anahtarlama Elemanı Olarak Kullanılması
10 Transitörün Anahtarlama Elemanı Olarak Kullanılması
11 Transistörlü Yükselteç devreleri
12 Transistörlü Yükselteç devreleri
13 İşlemsel Yükselteçli devreler
14 İşlemsel Yükselteçli devreler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1313415 Diyotun ve transistörün yapısını ve çalışma prensibini anlar
2 1313416 Diyot ile doğrultma ve filtre devrelerini kurar
3 1313417 Anahtarlama ve yükselteç devrelerinin çalışma prensibini anlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65244 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
2 65246 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
3 65245 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65249 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
5 65247 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
6 65250 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili yöntemlerini kavrar ve girişimci ruha sahip olur.
7 65254 Bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı geliştirir, yazılım planlama ve tasarımda görev alıp takım çalışması yapar.
8 65248 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
9 65239 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 65240 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi, tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
11 65255 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
12 65241 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
13 65242 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
14 65243 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
15 65251 Web sayfaları tasarlar, hazırlar, programlar yayınlar, günceller ve bakımlarını yapar.
16 65252 Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturur ve yazılım geliştirebilir.
17 65253 İşletim sistemlerini ve ağ sistemlerini bilir, veri tabanı kurabilir ve yönetebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 3
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek