Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BLP113 Bilişim Hukuku 927003 1 1 2

Dersin Amacı

Öğrencilerin bilişim alanında işlenen suçlar ile bunlarla mücadele yöntemleri ve alınması gereken önlemler konusunda; ayrıca bilişim sistemleri üzerinde delil elde etme yöntemleri hakkında bilgi edinmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencilerin bilişim alanında işlenen suçlar ile bunlarla mücadele yöntemleri ve alınması gereken önlemler konusunda; ayrıca bilişim sistemleri üzerinde delil elde etme yöntemleri hakkında bilgi edinmelerinin sağlanması anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 1 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 3 9
34 Okuma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayarın, Bilgisayarla İlgili Kavramların ve Bilişim Sisteminin Tanımı ve Tarihçesi
2 Bir hukuk disiplini olarak bilişim hukukunun hukuk düzeni içindeki yeri, temel hukuk disiplinleriyle olan ilişkisinin, bilişim suçları kavramının, işlenme şekillerinin, tarihçesinin, düzenlenme yöntemlerinin ve karşılaştırmalı hukukta bilişim suçlarının açıklanması
3 Bilişim suçlarının Türk hukuk düzenindeki yeri ve 765 sayılı TCK’da yer alan bilişim suçlarının açıklanması ve eleştirisi
4 Yeni TCK hakkında genel açıklama yapılması, bu yasada yer alan bilişim suçlarının sistematiği, hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme ve sistemde kalma suçu
5 Bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi, bozulması, verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi suçu; bilişim sistemi aracılığıyla hukuka aykırı yarar sağlama suçu
6 Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu
7 Kişisel verilere karşı suçlar
8 Bilişim sistemi kullanılması yoluyla işlenen hırsızlık ve dolandırıcılık suçları
9 Arasınav
10 Bilişim sistemleriyle işlenen diğer suçlar
11 FSEK’de ve Elektronik İmza Kanunu’nda düzenlenen bilişim suçları
12 Bilişim suçları açısından ceza muhakemesi koruma tedbirleri, adli bilişim ve bu suçlarla mücadelede alınması gereken önlemler
13 Bilişim suçları açısından ceza muhakemesi koruma tedbirleri, adli bilişim ve bu suçlarla mücadelede alınması gereken önlemler
14 Bilişim suçlarının kriminoloji, ekonomik suçlar ve siber terörizm ile ilişkisi
15 Olması gereken hukuk açısından bilişim suçları
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1313410 Bilişim hukukunun temel kavramlarını tanımlayabilecektir.
2 1313411 Edindiği teorik alt yapıya dayalı olarak bilişim suçlarıyla ilgili sorunları sistematik biçimde analiz ederek.
3 1313412 Bilişim hukukunun uygulamasını gerçekleştirebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65244 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
2 65246 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
3 65245 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65249 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
5 65247 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
6 65250 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili yöntemlerini kavrar ve girişimci ruha sahip olur.
7 65254 Bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı geliştirir, yazılım planlama ve tasarımda görev alıp takım çalışması yapar.
8 65248 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
9 65239 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 65240 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi, tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
11 65255 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
12 65241 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
13 65242 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
14 65243 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
15 65251 Web sayfaları tasarlar, hazırlar, programlar yayınlar, günceller ve bakımlarını yapar.
16 65252 Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturur ve yazılım geliştirebilir.
17 65253 İşletim sistemlerini ve ağ sistemlerini bilir, veri tabanı kurabilir ve yönetebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 1
2
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek