Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BLP107 Ofis Yazılımları 927003 1 1 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencinin, bilişim teknolojilerinin her dalında ihtiyaç duyulan ofis programlarını kullanımı ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğrt.Görv. Yüksel KARAMAN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar iyi takip edilip yeteri kadar uygulma yapılmalı

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgi ve iletişim teknolojileri, HasanÇebi Bal, Murathan Uygulamalı bilgisayar ve internet kullanımı, HasanÇebi Bal, Murathan

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1. Kelime işlemci programını kullanmak 2. Elektronik tablolama programını kullanmak 3. Sunu hazırlama programını kullanmak 4. İnternet ve e-posta yönetim programlarını kullanmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar ve bilgisayarın tarihçesi http://yukselkaraman.com.tr/b/
2 Donanım ve yazılım kavramları http://yukselkaraman.com.tr/b/
3 İşletim sistemi ve çeşitleri http://yukselkaraman.com.tr/b/
4 İşletim sistemi kurulumu ve aşamaları http://yukselkaraman.com.tr/b/
5 Windows işletim sistemi ve Masa üstü kullanımı http://yukselkaraman.com.tr/b/
6 Windows sistem ayarları http://yukselkaraman.com.tr/b/
7 Sistem programları ve metin editörü kullanımı http://yukselkaraman.com.tr/b/
8 Bilgisayarın hızlı ve etkin kullanımı (On parmak) http://yukselkaraman.com.tr/b/
9 Word metin editörü ve kullanımı http://yukselkaraman.com.tr/b/
10 ARA SINAV
11 Excel işlem editörü ve kullanımı http://yukselkaraman.com.tr/b/
12 Power point sunu editörü ve kullanımı http://yukselkaraman.com.tr/b/
13 İnternet ve imkanlarının kullanımı http://yukselkaraman.com.tr/b/
14 Bilgisayar zararlıları ve korunma metotları http://yukselkaraman.com.tr/b/

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239747 Kelime işlemci programını kullanmak
2 1239748 Elektronik tablolama programını kullanmak
3 1239749 Sunu hazırlama programını kullanmak
4 1239750 İnternet ve e-posta yönetim programlarını kullanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65244 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
2 65246 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
3 65245 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65249 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
5 65247 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
6 65250 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili yöntemlerini kavrar ve girişimci ruha sahip olur.
7 65254 Bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı geliştirir, yazılım planlama ve tasarımda görev alıp takım çalışması yapar.
8 65248 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
9 65239 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 65240 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi, tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
11 65255 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
12 65241 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
13 65242 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
14 65243 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
15 65251 Web sayfaları tasarlar, hazırlar, programlar yayınlar, günceller ve bakımlarını yapar.
16 65252 Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturur ve yazılım geliştirebilir.
17 65253 İşletim sistemlerini ve ağ sistemlerini bilir, veri tabanı kurabilir ve yönetebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek