Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BLP104 Veri Tabanı-I 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye; veri tabanı tasarlamak, oluşturmak, sorgulama yapmak, veri tabanı yönetimsel fonksiyonlarını kullanmak yeterlilikleri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr.Üyesi Kemal Özcan

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri II, Yrd.Doç.Dr. Zehra Alakoç Burma Veri Tabanı Sistemleri, Dr. Yalçın Özkan, Alfa Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Veritabanı İhtiyaç Analizi ,Normalizasyon, Veritabanı Araçlarının Kurulumunu Yapmak, Tabloları Oluşturmak ve Özelliklerini Belirlemek, Sorgu Oluşturmak ve Çeşitlerini Kullanmak, İlişkili Tablolar ile Sorgu Hazırlamak, DML Sorgularını Kullanmak, Kullanıcı Sorguları Yazmak, Görünüm Sorguları Yazmak, Tetikleyici Sorguları Yazmak, Alt Program Sorguları Yazmak, Transaction İşlemleri Yapmak, İndeks Sorguları Yazmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
2 Final Sınavı 1 44 44
5 Derse Katılım 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Veritabanı İhtiyaç Analizi Normalizasyon H1-veritabanı1.pdf
https://www.microsoft.com/tr-tr/sql-server/sql-server-editions-express
2 Normalizasyon H2-veritabanı1.pdf
https://dev.mysql.com/downloads/installer/
3 Normalizasyon H3-veritabanı1.pdf
4 Veritabanı Araçlarının Kurulumunu Yapmak Tabloları Oluşturmak ve Özelliklerini Belirlemek H4-veritabanı1.pdf
5 Tabloları Oluşturmak ve Özelliklerini Belirlemek H5-veritabanı1.pdf
6 Tabloları Oluşturmak ve özelliklerini belirlemek H6-veritabanı1.pdf
7 Sorgu Oluşturmak ve Çeşitlerini Kullanmak Hafta-7.pdf
8 Sorgu Oluşturmak ve Çeşitlerini Kullanmak İlişkili Tablolar ile Sorgu Hazırlamak Hafta-8.pdf
9 İlişkili Tablolar ile Sorgu Hazırlamak Hafta-9.pdf
10 Arasınav Hafta-10.pdf
11 DML Sorgularını Kullanmak Hafta-11.pdf
12 DML Sorgularını Kullanmak Kullanıcı Sorguları Yazmak Görünüm Sorguları Yazmak Hafta-12.pdf
13 Tetikleyici Sorguları Yazmak Alt Program Sorguları Yazmak Hafta-13.pdf
14 Transaction İşlemleri Yapmak İndeks Sorguları Yazmak Hafta-14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1131766 Veritabanını Oluşturmak
2 1125842 Veritabanı Tasarlamak
3 1119990 Veritabanında Sorgulama Yapmak
4 1126075 Veritabanı Yönetimsel Fonksiyonları Kullanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65244 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
2 65246 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
3 65245 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65249 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
5 65247 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
6 65250 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili yöntemlerini kavrar ve girişimci ruha sahip olur.
7 65254 Bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı geliştirir, yazılım planlama ve tasarımda görev alıp takım çalışması yapar.
8 65248 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
9 65239 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 65240 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi, tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
11 65255 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
12 65241 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
13 65242 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
14 65243 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
15 65251 Web sayfaları tasarlar, hazırlar, programlar yayınlar, günceller ve bakımlarını yapar.
16 65252 Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturur ve yazılım geliştirebilir.
17 65253 İşletim sistemlerini ve ağ sistemlerini bilir, veri tabanı kurabilir ve yönetebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 4 5
2
3
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek