Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BLP108 Bilgisayar Donanımı 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Temel elektronik bilgisine sahip olmak, Bilgisayarın donanımsal yapısını bilmek, Test ve arıza giderme yöntemlerini bilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Rıza ALTUNAY

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] PC Donanımı: Herkes İçin, Mehmet Çömlekci, Selçuk Tüzel, Alfa yayınları,2005 [2] Bilgisayar Donanımı, Mehmet Özgüler, ABP Yayınevi,2007 [3] Modern Donanım Mimarisi, Türkay Henkoğlu, Pusula yayıncılık,2008

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Analog-sayısal kavramlar ve elektriksel büyüklükler, Yarıiletkenler ve diyotlar, Elektronik elemanları ve kontrolü, Temel lojik kapı ve devreleri, bilgisayarın donanımsal yapısı, Veri yolları, İşlemciler, Hafıza birimleri, Manyetik diskler, Optik diskler, Giriş-çıkış birimleri ve diğer donanım birimleri, sistem yazılımları ile test ve arıza giderme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Analog-Sayısal kavramlar ve elektriksel büyüklükler; gerilim, akım (DC, AC), güç ve enerji donanım.pptx
2 Yarı iletkenler ve diyotlar
3 Elektronik devre elemanları ve kontrolü, direnç, diyot, transistor, kondansatör ve bobin ölçümleri
4 Sayı sistemleri, Temel lojik kapı ve devreleri
5 Lojik mantık kapıları ile gerçekleştirilen örnek devrelerin incelenmesi
6 Lojik denklemlerin sadeleştirilmesi için Karno haritası kullanımı
7 Bilgisayarın donanımsal yapısı; Anakartlar, BIOS ve ayarları
8 Veri yolları İşlemciler /Chipsetler
9 Belleklerin çeşitleri, yapıları, işleyişleri, teknik özellikleri, manyetik diskler ( Sabit ve taşınabilir diskler), optik diskler ve sürücüleri
10 ARA SINAV
11 Kasa ve güç kaynakları, giriş birimleri (Klavye, Fare, Tarayıcı,..)
12 Çıkış birimleri (Monitörler, Yazıcılar,..), modemler, ağ kartı,
13 Diğer donanım birimleri (Ekran kartları, Ses kartları, TV kartları,..)
14 Bilgisayar Sistemlerinin montaj teknikleri, sistem yazılımları ile test ve arıza giderme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1203287 Temel elektronik bilgisine sahip olur
2 1203325 Bilgisayarın donanımsal yapısını ve donanımsal ekipmanların işlevlerini bilir
3 1203336 Bilgisayar sistemlerinin test ve bakım-onarım işlemlerini yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65244 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
2 65246 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
3 65245 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65249 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
5 65247 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
6 65248 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 65239 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
8 65241 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
9 65250 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili yöntemlerini kavrar ve girişimci ruha sahip olur.
10 65254 Bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı geliştirir, yazılım planlama ve tasarımda görev alıp takım çalışması yapar.
11 65240 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi, tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
12 65242 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
13 65255 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
14 65243 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
15 65251 Web sayfaları tasarlar, hazırlar, programlar yayınlar, günceller ve bakımlarını yapar.
16 65252 Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturur ve yazılım geliştirebilir.
17 65253 İşletim sistemlerini ve ağ sistemlerini bilir, veri tabanı kurabilir ve yönetebilir.