Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BLP217 İçerik Yönetim Sistemi 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Bir (Joomla) içerik yönetim sisteminin kurulum ve yönetimi işlemlerinin öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğrt.Görv. Yüksel KARAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İYS Ders Notları, Yüksel Karaman, Omü Uzem Joomla, Mustafa Aydemir, Kodlab, 2011 Joomla, Selahattin Çetinkaya, Nirvana,2008 Joomla-Smf-WordPress, Suat Özdemirci, Pusula, 2007 internet e-kitapları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Herhangi bir, içerik yönetim sisteminin kurulum ve yönetimi işlemlerinin yapılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 2 14 28
22 Proje Hazırlama 1 5 5
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İçerik Yönetim Sistemi Kavramı ve Genel bilgiler
2 Müşteri Bilgi Yönetimi-CRM Sistemi
3 Joomla İçeriğinin Yönetilmesi
4 Forum Oluşturma ve Kullanımı
5 Forum Yönetimi ve Ayarları
6 Forum Yönetimi ve Ayarları-2
7 Forum Yönetimi ve Ayarları-3
8 Forumun Yeniden Düzenlenmesi
9 Forumun Yeniden Düzenlenmesi-2
10 ARA SINAV
11 Yeni Joomla Kurulumu
12 Yeni Joomla İçeriğinin Yönetilmesi
13 Yeni Joomla İçeriğinin Yönetilmesi-2
14 Yeni Joomla İçeriğinin Yönetilmesi-Son
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1235337 İçerik yönetim sistemini kurmak
2 1235338 Farklı içerik yönetim sistemleri araştırmak
3 1235339 Forum, mesaj sistemleri ve ayarlarının yapmak
4 1235340 İçerik yönetim sistemini yönetmek yeterlikleri kazandırılacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65244 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
2 65246 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
3 65245 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65249 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
5 65247 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
6 65248 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 65239 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
8 65241 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
9 65250 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili yöntemlerini kavrar ve girişimci ruha sahip olur.
10 65254 Bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı geliştirir, yazılım planlama ve tasarımda görev alıp takım çalışması yapar.
11 65240 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi, tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
12 65242 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
13 65255 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
14 65243 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
15 65251 Web sayfaları tasarlar, hazırlar, programlar yayınlar, günceller ve bakımlarını yapar.
16 65252 Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturur ve yazılım geliştirebilir.
17 65253 İşletim sistemlerini ve ağ sistemlerini bilir, veri tabanı kurabilir ve yönetebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 4
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek