Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BLP220 Oyun Programlama 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrenciye tasarım, geliştirme, test ve hata ayıklama aşamaları üzerinden başlangıç düzeyinde oyun programlayabilme becerisi kazandırmak ve oyun tasarımının ilkeleri, oyun programlama terminolojisi, modern oyun motorlarının temelini oluşturan teknolojiler, takım projelerinin yönetimi gibi konularda bir anlayış geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Rıza ALTUNAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Oyun programlama üzerine temel kavramlar Basit animasyonlar oluşturmak ve oyun motoru kullanarak oyun geliştirmek Temel matematik ve fizik bilgilerinin programlamada kullanmak Bilgisayar oyunu tasarlamada etik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 27 27
5 Derse Katılım 12 2 24
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
10 Tartışma 10 2 20
14 Gözlem 10 2 20
19 Beyin Fırtınası 6 1 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Oyun programlama üzerine temel kavramlar
2 Oyun programlama üzerine temel kavramlar
3 Oyun geliştirmede kullanılan algoritmalar, süreçler ve teknolojiler
4 Oyun geliştirmede kullanılan algoritmalar, süreçler ve teknolojiler
5 Oyun geliştirmede kullanılan algoritmalar, süreçler ve teknolojiler
6 Basit animasyonlar oluşturmak ve oyun motoru kullanarak oyun geliştirmek
7 Basit animasyonlar oluşturmak ve oyun motoru kullanarak oyun geliştirmek
8 Basit animasyonlar oluşturmak ve oyun motoru kullanarak oyun geliştirmek
9 Ara sınav
10 Basit animasyonlar oluşturmak ve oyun motoru kullanarak oyun geliştirmek
11 Temel matematik ve fizik bilgilerinin programlamada kullanmak
12 Temel matematik ve fizik bilgilerinin programlamada kullanmak
13 Bilgisayar bilimlerinde çok disiplinli bakış
14 Bilgisayar oyunu tasarlamada etik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1313466 Oyun programlama üzerine temel kavramları açıklayabilme
2 1313467 Oyun geliştirmede kullanılan algoritmalara, süreçlere ve teknolojilere dair bilgi donanımı
3 1313468 Basit animasyonlar oluşturabilme ve oyun motoru kullanarak oyun geliştirebilme becerisi
4 1313469 Temel matematik ve fizik bilgilerini programlamada kullanabilme becerisi
5 1313470 Bilgisayar oyunu tasarlamada etik konusunda farkındalık

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65244 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
2 65246 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
3 65245 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65249 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
5 65247 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
6 65250 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili yöntemlerini kavrar ve girişimci ruha sahip olur.
7 65254 Bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı geliştirir, yazılım planlama ve tasarımda görev alıp takım çalışması yapar.
8 65248 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
9 65239 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 65240 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi, tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
11 65255 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
12 65241 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
13 65242 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
14 65243 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
15 65251 Web sayfaları tasarlar, hazırlar, programlar yayınlar, günceller ve bakımlarını yapar.
16 65252 Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturur ve yazılım geliştirebilir.
17 65253 İşletim sistemlerini ve ağ sistemlerini bilir, veri tabanı kurabilir ve yönetebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 4
3
4 4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek