Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BLP226 Görsel Programlama-II 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencinin, görsel programlama ile veritabanı uygulamaları geliştirerek, uygulama dağıtım paketleri hazırlama ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Rıza ALTUNAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• AKTAŞ, V. (2014). Her Yönüyle C# 7.0.Kodlab. İstanbul: Yenibosna. • ALGAN, S. (2013). Her Yönüyle C#. Pusula. İstanbul: Beşiktaş.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1-Yerel veri tabanına bağlanmak ve verileri listelemek 2-Yerel veritabanında verileri işlemek 3-Yerel veritabanında istenilen kayda / kayıtlara ulaşmak 4-Uzak veritabanına bağlanmak ve verileri listelemek 5-Uzak veritabanında verileri işlemek 6-Basit sorgulamalar yapmak 7-İstatistiksel sorgulamalar yapmak 8-Veritabanından grafikler elde etmek 9-Veritabanından raporlama yapmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yerel veri tabanına bağlanmak ve verileri listelemek blp202_unite1.pptx
2 Yerel veritabanında verileri işlemek blp202_unite2.pptx
3 Yerel veritabanında istenilen kayda / kayıtlara ulaşmak blp202_unite3.pptx
4 Uzak veritabanına bağlanmak ve verileri listelemek blp202_unite4.pptx
5 Uzak veritabanında verileri işlemek blp202_unite5.pptx
6 Basit sorgulamalar yapmak blp202_unite6.pptx
7 Basit sorgulamalar yapmak İstatistiksel sorgulamalar yapmak blp202_unite7.pptx
8 İstatistiksel sorgulamalar yapmak Veritabanından grafikler elde etmek blp202_unite8.pptx
9 Veritabanından grafikler elde etmek Veritabanından raporlama yapmak blp202_unite9.pptx
10 Vize blp202_unite10.pptx
11 Veritabanından raporlama yapmak blp202_unite11.pptx
12 Bileşen oluşturmak ve eklemek blp202_unite12.pptx
13 Yardım dosyaları hazırlamak blp202_unite13.pptx
14 Veritabanı kurulum seti hazırlamak blp202_unite14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279384 Yerel veri tabanı ile çalışmak
2 1279385 Uzak veri tabanı ile çalışmak
3 1279386 Gelişmiş uygulamalar yapmak
4 1279387 Kurulum paketi hazırlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65244 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
2 65246 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
3 65245 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65249 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
5 65247 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
6 65250 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili yöntemlerini kavrar ve girişimci ruha sahip olur.
7 65254 Bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı geliştirir, yazılım planlama ve tasarımda görev alıp takım çalışması yapar.
8 65248 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
9 65239 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 65240 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi, tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
11 65255 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
12 65241 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
13 65242 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
14 65243 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
15 65251 Web sayfaları tasarlar, hazırlar, programlar yayınlar, günceller ve bakımlarını yapar.
16 65252 Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturur ve yazılım geliştirebilir.
17 65253 İşletim sistemlerini ve ağ sistemlerini bilir, veri tabanı kurabilir ve yönetebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 5 4 4 4 4 2 4 5 3 4 4 5 4 5
2 5 4 4 3 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 4 4
3 4 5 4 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5
4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek