Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BLP238 İnternet Programcılığı-2 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenci; internet ortamında çalışabilen, veritabanı ve web servislerini kullanabilen web programları yazma yeterlikleri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr.Üyesi Kemal ÖZCAN

Ön Koşul Dersleri

Web Tasarımının Temelleri

Önerilen Diğer Hususlar

--

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnternet Programcılığı-1, E.Yaşar, T.Özseven, Murathan Y.evi İnternet Programcılığı-2, E.Yaşar, T.Özseven, Murathan Y.evi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1. Web tabanlı programlama için gerekli yazılımları kurmak ve test etmek 2. Web programlama dilinin temel komutları ile web sayfası hazırlamak 3. Programlama Dilinde Fonksiyon ve Nesne Kullanarak web sayfası hazırlamak 4. Web form uygulamaları yapmak 5. Web servislerini kullanmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uygulama Yazılımlarını Kurulumu ve Testi
2 Değişkenler ve Sabitler, Operatörler
3 Karar Kontrol Yapıları
4 Döngü Kontrol Yapıları
5 Fonksiyonlar ve Örnek Uygulamalar
6 Hazır Fonksiyonlar
7 Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar
8 Diziler ve Nesneler
9 Sayfalar Arası Veri Aktarım Yöntemleri
10 Ara sınav
11 WEB Form Uygulamaları
12 Formlarla Çalışmak ve Örnek Uygulamalar
13 XML ve WEB servisleri -1
14 XML ve WEB servisleri -2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
107312 1281738 1. Web tabanlı programlama için gerekli yazılımları kurmak ve test etmek
107313 1281739 2. Web programlama dilinin temel komutları ile web sayfası hazırlamak
107314 1281740 3. Web Programlama Dilinde Fonksiyon ve Nesne Kullanarak web sayfası hazırlamak
107315 1281741 4. Web form uygulamaları yapmak
107316 1281742 5. Web servislerini kullanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65244 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
2 65246 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
3 65245 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65249 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
5 65247 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
6 65250 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili yöntemlerini kavrar ve girişimci ruha sahip olur.
7 65254 Bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı geliştirir, yazılım planlama ve tasarımda görev alıp takım çalışması yapar.
8 65248 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
9 65239 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 65240 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi, tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
11 65255 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
12 65241 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
13 65242 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
14 65243 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
15 65251 Web sayfaları tasarlar, hazırlar, programlar yayınlar, günceller ve bakımlarını yapar.
16 65252 Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturur ve yazılım geliştirebilir.
17 65253 İşletim sistemlerini ve ağ sistemlerini bilir, veri tabanı kurabilir ve yönetebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
107312 2 4 3 5 5
107313 2 4 3 5 5
107314 2 4 3 5 5
107315 2 4 3 5 5
107316 2 4 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek