Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BLP240 Sistem Analizi ve Tasarımı 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Sistem kavramının öğretilmesi ve bilgi sistemi analiz - tasarım yeteneğinin kazandırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Kemal ÖZCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Bilgisayar Bilimlerinde Sistem Analizi ve Tasarımı Nesneye Yönelik Modelleme (Papatya yayıncılık,Prof.Dr. Oya Kalıpsız,Ayşe Buharalı, Göksel biricik) 2-Sistem Analizi ve Tasarımı(Nobel Yayın Dağıtım,Çetin Güler)

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sistem Kavramı ve Genel Sistem Teorisi / Bilgi Sistemi ve Bilgi Sistemi Tipleri / Bilgi Sistemi Geliştirme Süreci / Sistem Analisti Görev ve Yetenekleri / Ön İnceleme ve Fizibilite Analizi / Sistem Önerisi Hazırlama ve Sunma / Sistem Analizi / Sistem Tasarımı / Sistem Gerçekleme / Yeni Sisteme Geçme Süreci

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 0 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 50 50
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 75 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çalışma Konusunu Seçmek
2 Araştırma Sonucunda Elde Edilen Bilgileri Sunmak
3 Sistem Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini Tanımlamak
4 Gerekli Malzemeleri Seçmek
5 Gerekli Malzemeleri Seçmek
6 Sistem Akış Şemasını Hazırlamak
7 Sistemin Hesaplamalarını Yapmak
8 Eldeki Verileri Tekrar Değerlendirmek
9 Seçilen Sistemdeki Mekanizmaları Tanımlamak
10 Tasarlanan Projenin İmalat Yöntemlerini Belirlemek
11 Sistemin Elemanlarını veya Mekanizmalarını Tasarlamak
12 Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak
13 Sistemin/Ürünü Test Etmek
14 Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor Halinde Sunmak

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281743 Sistem Analizi ve Tasarımı kavramlarını tanımlar/açıklar
2 1281744 Yazılımı geliştirme ve hayata geçirme süreçlerini tanımlar/açıklar
3 1281745 Yazılım/proje geliştirme sürecini analiz ve tasarım aşamalarına uygun olarak planlar
4 1281746 Geliştirilecek yazılım/proje için teknoloji seçimi, girdi/çıktı tasarımı, veritabanı tasarımı v.b. süreçleri amacına uygun olarak gerçekleştirir.
5 1281747 Geliştirilen bir yazılım/proje için yaşama geçirme ve test etme süreçlerini amacına uygun olarak gerçekleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65244 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
2 65246 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
3 65245 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65249 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
5 65247 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
6 65248 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 65239 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
8 65241 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
9 65250 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili yöntemlerini kavrar ve girişimci ruha sahip olur.
10 65254 Bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı geliştirir, yazılım planlama ve tasarımda görev alıp takım çalışması yapar.
11 65240 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi, tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
12 65242 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
13 65255 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
14 65243 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
15 65251 Web sayfaları tasarlar, hazırlar, programlar yayınlar, günceller ve bakımlarını yapar.
16 65252 Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturur ve yazılım geliştirebilir.
17 65253 İşletim sistemlerini ve ağ sistemlerini bilir, veri tabanı kurabilir ve yönetebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 5 4 4 5
2 3 3 3 5 4 4 5
3 3 3 3 5 4 4 5
4 3 3 3 5 4 4 5
5 3 3 3 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek