Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BLP242 Nesne Tabanlı Programlama-2 927003 2 4 6

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye; nesne tabanlı bir dil kullanarak program yazımı ile ilgili yeterlikleri kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğrt. Görv. Yüksel KARAMAN

Önerilen Diğer Hususlar

Ders kapsamında öğrenci en az bir adet program projesi hazırlamalı

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Yüksel Karaman, Nesne tabanlı programlama-2 Ders notları, Omü Uzem 2. Python3, Fırat Özgül, KodLab, 2016, istihza.com 3. Python3, Veri Yapıları, Timur Karaçay, Seçkin, 2014 4. Python Programlama Dili, Mithat Uysal, Nirvana, 2013 5. Python, Mustafa Başer, DikeyEksen, 2012 6. internet e-kitapları

Dersin İçeriği

Nesne tabanlı programlama işlemlerini yaparken; 1. Programlama için gerekli yazılımın ayarlarını yapmak 2. İşletim sistemi tabanlı temel uygulama geliştirmek 3. İşletim sistemi tabanlı ileri uygulama geliştirmek 4. Nesne tabanlı programlama paradigmalarını uygulamak 5. Veritabanı bağlantılı uygulama tasarımı yapmak 6. Veritabanı bağlantılı uygulama geliştirmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
7 Laboratuvar 13 1 13
22 Proje Hazırlama 1 9 9
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 6 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nesne Tabanlı Programlama İçin Yazılım Kurarak Ayarlarını Yapmak http://yukselkaraman.com.tr/ntp2/
2 Programlama Dilinin Temel Deyimleriyle Konsol Uygulamaları Hazırlamak Programlama Dilinin Temel Deyimleriyle İşletim Sistemi Tabanlı Uygulamaları Hazırlamak http://yukselkaraman.com.tr/ntp2/
3 Karar Kontrol Deyimleri, Döngü Kontrol Deyimleri http://yukselkaraman.com.tr/ntp2/
4 Kontrol Nesneleri ve Diziler http://yukselkaraman.com.tr/ntp2/
5 Nesne Kullanımı ve Operatörler http://yukselkaraman.com.tr/ntp2/
6 Standart Fonksiyonlar, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar http://yukselkaraman.com.tr/ntp2/
7 Bileşen Kütüphanesi http://yukselkaraman.com.tr/ntp2/
8 Veri Yapıları http://yukselkaraman.com.tr/ntp2/
9 İşletim Sistemi Nesneleri http://yukselkaraman.com.tr/ntp2/
10 Ara sınav
11 Menü Tasarımı ve Formlar http://yukselkaraman.com.tr/ntp2/
12 Veritabanı İşlemleri http://yukselkaraman.com.tr/ntp2/
13 Etkileşimli Veri Nesneleri http://yukselkaraman.com.tr/ntp2/
14 Grafik ve Veritabanı etkileşimli uygulama geliştirmek http://yukselkaraman.com.tr/ntp2/

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1315119 1. Programlama için gerekli yazılımın ayarlarını yapmak
2 1315120 2. İşletim sistemi tabanlı temel uygulama geliştirmek
3 1315121 3. İşletim sistemi tabanlı ileri uygulama geliştirmek
4 1315122 4. Nesne tabanlı programlama paradigmalarını uygulamak
5 1315123 5. Veritabanı bağlantılı uygulama tasarımı yapmak
6 1315124 6. Grafik zeminli uygulama geliştirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65244 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
2 65246 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
3 65245 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65249 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
5 65247 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
6 65250 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili yöntemlerini kavrar ve girişimci ruha sahip olur.
7 65254 Bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı geliştirir, yazılım planlama ve tasarımda görev alıp takım çalışması yapar.
8 65248 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
9 65239 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 65240 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi, tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
11 65255 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
12 65241 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
13 65242 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
14 65243 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
15 65251 Web sayfaları tasarlar, hazırlar, programlar yayınlar, günceller ve bakımlarını yapar.
16 65252 Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturur ve yazılım geliştirebilir.
17 65253 İşletim sistemlerini ve ağ sistemlerini bilir, veri tabanı kurabilir ve yönetebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 4
3 5
4
5 2
6 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek