Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BLP244 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Başkaları için çalışmanın yanı sıra kendini işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması hedeflenen öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş.. Gör. Dr. Gamze AYDIN ERYILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 5 5 25
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimcilik ile ilgili kavramlar, Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi, Girişimcilik Çeşitleri. Girişimcilik (1. hafta).pptx
2 Girişimcilik motivasyonları, Başarılı ve Başarısız Girişimcilik Özellikleri, Başarılı Bir İş Kurmak İçin Gerekli Şartlar Girişimci Olma Nedenleri, Girişimci Olmayı Etkileyen Faktörler Girişimcilik (2. hafta).pptx
3 Girişimcilik türleri, Kendi işine sahip olmanın ve ücretli çalışmanın avantaj ve dezavantajları Girişimcilik (3. hafta).pptx
4 Girişimcilik yaklaşımları, İş için kilit beceriler, Girişimciliğin Fonksiyonları Girişimcilik (4. hafta).pptx
5 İş fikrinin geliştirilmesi ve yaratıcılık egzersizleri, İş fikirlerinin ön değerlendirmesi Girişimcilik (5. hafta).pptx
6 İş kurma süreci Girişimcilik (6. hafta).pptx
7 Üretim planlaması, Yönetim planının oluşturulması Girişimcilik (7. hafta).pptx
8 Yönetim şekilleri ve temel özellikleri, Organizasyon ve Organizasyon şekilleri Girişimcilik (8. hafta).pptx
9 Sektörel Gelişmeler, Fırsat ve Tehditlere İlişkin Değerlendirmeler Girişimcilik (9. hafta).pptx
10 Vize Sınavı
11 İşletme Türleri Girişimcilik (10. hafta).pptx
12 Başarılı bir girişimcilik örneği
13 Başarılı bir girişimcilik örneği
14 Başarılı bir girişimcilik örneği
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289444 Girişimcilikle ilgili temel kavramlara hakim olunacaktır.
2 1289445 Buluş, marka ve tasarımların korunmasının önemini kavrayacaktır.
3 1289446 İşletme kuruluşu ile ilgili aşamaları öğrenecektir.
4 1289447 İş planı hazırlama konusunda tecrübe kazanacaktır.
5 1289448 Yapılabilirlik çalışması gerçekleştirebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65244 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
2 65246 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
3 65245 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65249 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
5 65247 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
6 65250 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili yöntemlerini kavrar ve girişimci ruha sahip olur.
7 65254 Bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı geliştirir, yazılım planlama ve tasarımda görev alıp takım çalışması yapar.
8 65248 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
9 65239 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 65240 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi, tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
11 65255 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
12 65241 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
13 65242 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
14 65243 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
15 65251 Web sayfaları tasarlar, hazırlar, programlar yayınlar, günceller ve bakımlarını yapar.
16 65252 Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturur ve yazılım geliştirebilir.
17 65253 İşletim sistemlerini ve ağ sistemlerini bilir, veri tabanı kurabilir ve yönetebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 5 4 5 2 5 4 2 3 4 4 4 3
2 4 5 4 4 4 5 4 5 2 3 4 2 3 4 4 4 4
3 3 5 4 4 3 5 5 4 2 3 2 2 3 4 2 4 4
4 4 5 4 5 4 5 5 5 2 3 2 4 3 4 2 4 4
5 4 5 4 4 4 5 4 5 2 3 2 3 3 4 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek