Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BLP208 Sunucu İşletim Sistemi 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye; sunucu işletim sistemi yönetimi ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğrt.Görv. Yüksel KARAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilerin birlikte grup çalışması ile farklı bir sunucu işletim sisteminin kurulum ve yönetimi için araştırma yapmaları önerilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sme Linux Server, Mehmet Eğitmen, Pusula Windows Server 2008 R2, Murat Yıldırımoğlu, Pusula

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Sunucu işletim sistemini kullanıma hazırlamak 2. Veri yönetimini gerçekleştirmek 3. Sunucu işletim sisteminin dizin hizmetini yönetmek 4. Ağ yönetimini sağlamak 5. Ağ hizmetlerini yönetmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
22 Proje Hazırlama 1 10 10
23 Proje Sunma 1 1 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sunucu İşletim Sistemi http://yukselkaraman.com.tr/sis/
2 Sunucu İşletim Sistemi Yönetimi http://yukselkaraman.com.tr/sis/
3 Dosya Sistemi, Disk Kümeleme Sistemleri http://yukselkaraman.com.tr/sis/
4 Veri Paylaşımı ve Güvenliği http://yukselkaraman.com.tr/sis/
5 Yedekleme ve Geri Yükleme http://yukselkaraman.com.tr/sis/
6 Active Directory Yapısı http://yukselkaraman.com.tr/sis/
7 Kullanıcı Grupları Hesabı Oluşturma ve Yönetimi http://yukselkaraman.com.tr/sis/
8 Gelişmiş Hesap Yönetimi http://yukselkaraman.com.tr/sis/
9 Tcp/Ip Ağları http://yukselkaraman.com.tr/sis/
10 Ara Sınav
11 Ağ Yazdırma Hizmetleri http://yukselkaraman.com.tr/sis/
12 Dhcp Hizmeti http://yukselkaraman.com.tr/sis/
13 Wins ve Dns hizmeti http://yukselkaraman.com.tr/sis/
14 Sunucu güvenliği ve Loglar http://yukselkaraman.com.tr/sis/

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1242748 Sunucu işletim sistemini kullanıma hazırlamak
2 1242749 Veri yönetimini gerçekleştirmek
3 1242750 Sunucu işletim sisteminin dizin hizmetini yönetmek
4 1242751 Ağ yönetimini sağlamak
5 1242752 Ağ hizmetlerini yönetmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65244 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak
2 65246 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
3 65245 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
4 65249 Alanı ile ilgili simülasyon programlarını kullanma, mesleki plan ve projeleri gerçekleştirme becerisine sahip olmak.
5 65247 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda sorumluluk alabilme veya bireysel çalışma yapabilme becerisi ile donatılmış olmak.
6 65250 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili yöntemlerini kavrar ve girişimci ruha sahip olur.
7 65254 Bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulamayı geliştirir, yazılım planlama ve tasarımda görev alıp takım çalışması yapar.
8 65248 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
9 65239 Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 65240 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları hakkında bilgi sahibi, tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
11 65255 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanır.
12 65241 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak
13 65242 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
14 65243 Sanayi ve hizmet sektöründe yazılım ve donanım teknolojilerini izleyerek uygulama becerisine sahip olmak
15 65251 Web sayfaları tasarlar, hazırlar, programlar yayınlar, günceller ve bakımlarını yapar.
16 65252 Güncel yazılım dillerini kullanarak temel yazılım algoritmalarını oluşturur ve yazılım geliştirebilir.
17 65253 İşletim sistemlerini ve ağ sistemlerini bilir, veri tabanı kurabilir ve yönetebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 4
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek