Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MDP103 Görsel Algı-I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Görsel imgelerle algılama-Algılamada etkili olan faktörler-Algılama ve tepkiler-İç güdü – izleme – örnek alma davranışları-Görsel algılamada duyu – duyum – akıl yürütme-Algısal kavramalar: şekil – biçim – yalınlık-Denge ve niçin denge-Yaratıcılık ve tanımı-Sanatsal yaratma – duyu ve duyumlar

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğretim Görevlisi Gülşen BAYRAKDAR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı: 1. Görsel Algılama “Sanatta Yaratıcı Süreç”-Doç. Dr. Adem GENÇ-Yrd. Doç. Ahmet SİPAHİOĞLU 2. Sanat ve Eğitim-Yaratıcılık-Sanat Sorunları-Kuramları ve Eleştirisi-Eğitimle İlişkiler-Doç. Dr. İnci SAN 3. Sanatı Görmek-Bates LOWRY 4. Sanatta Devrim-Nazan / Mazhar İPŞİROĞLU 5. Renk ve Resimde Kullanımı-Nuri TEMİZSOYLU

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Görsel anlatım yollarının kuramsal olarak incelenmesi, Biyolojik-Optik algılama, ışığa karşı tepki formların ve renklerin-üç boyutlu cisimlerin hareketliliğine karşı tepki, Renk tepkisi. İçgüdü ve izleme. Yaratıcılık

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 1 60 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 11 11
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görsel imgelerle algılama
2 Algılamada etkili olan faktörler
3 Algılama ve tepkiler
4 İç güdü – izleme – örnek alma davranışları
5 Görsel algılamada duyu – duyum – akıl yürütme
6 Denge ve niçin denge
7 Algısal kavramalar: şekil – biçim – yalınlık
8 Yaratıcılık ve tanımı
9 1. ara sınav haftası
10 Yaratıcı kişilik özellikleri – engeller
11 Yaratıcı zeka – yaratıcı eğitim
12 Sanatsal yaratma – duyu ve duyumlar
13 Algı – imge – imgelem – sembol – simgeler
14 Mecaz ve sanatta mecaz

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1131976 Algılamanın yöntemleri ve çeşitliliği
2 1119444 Algısal kavramları kavrama
3 1131665 Algılamada önemli faktörleri öğrenme
4 1153042 yaratıcılık kavramını tanıma
5 1132016 Yaratıcılık ve sanat ilişkisini tartışabilme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65269 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 65270 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
3 65271 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi
4 65272 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi
5 65273 Tasarımla ilgili problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6 65274 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 65275 Etkin iletişim kurma becerisi
8 65276 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme becerisi
9 65277 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
10 65278 Çağın sorunları hakkında bilgi
11 65279 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
12 65280 Mimarlar ve dekoratörler için gerekl iolan iş organizasyonu, proje takibi, koordineli çalışma prensiplerini sağlayabilen elemanlar yetiştirmek
13 65281 Görsel ve uygulamalı sanatlarda ihtiyaçlaroına cevap verebilecek düzeyde teorik bilgisini uygulamaya aktarabilen elemenlar yetiştirmek
14 65282 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
15 65283 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
16 65284 Tasarım yapma, inceleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 65285 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
18 65291 Mimari projelerde iş takibi tanımlama ve çözümleme
19 65286 Çağın sorunları hakkında bilgi
20 65287 Görsel sanatların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
21 65288 Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme
22 65289 Etkin iletişim kurma becerisi
23 65290 Mimari uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma
24 65292 İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 2 3 3 3 4 3 4 4 2 2 5 5 1 4 3 3 2 3 5 5 3 3
2 1 1 2 4 4 3 5 3 5 4 2 2 5 5 1 4 3 3 2 3 5 5 2 4
3 1 1 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 4 3 4
4 1 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 1 5 5 3 3 3 4 4 3 4
5 1 5 5 4 4 4 5 4 5 4 3 3 3